• FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Fizjoterapia
  Doskonale przygotowana baza dydaktyczna, w tym wyspecjalizowany sprzęt, sprawiają, że proces kształcenia odbywa się na wysokim poziomie i w komfortowych warunkach. Obok teoretycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i społecznych absolwent uzyskuje przygotowanie praktyczne do rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, wykonywania zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej, odnowy biologicznej i fitness w sporcie oraz różnych form masażu i terapii manualnej. Program studiów urozmaicony jest grupą przedmiotów wybieranych przez studentów takich jak: dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, podstawy pedagogiki specjalnej czy podstawy logopedii. 
  Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi  w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwenci studiów II stopnia kierunku fizjoterapia będą przygotowani do pełnienia profesjonalnej i całościowej opieki rehabilitacyjnej. Uzyskają wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Osiągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi  dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z  zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego - procenty przeliczone na oceny.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia ocen z toku studiów I stopnia oraz ocena z egzaminu dyplomowanego.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite: