Instytut Fizjoterapii

ul. Katowicka 68

45-060 Opole,

tel. 77 44 10 882

fax. 77 44 23 525

e-mail.: rektorat@wsm.opole.pl

http://www.wsm.opole.pl/

Instytut Fizjoterapii

ul. Katowicka 68

45-060 Opole,

tel. 77 44 10 882

fax. 77 44 23 525

e-mail.: rektorat@wsm.opole.pl

http://www.wsm.opole.pl/

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite

  Uczelnie Opole - kierunek Fizjoterapia

  Celem kształcenia na 5 letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Absolwenci powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, być na tyle sprawny fizycznie aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia z tymi osobami.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego - procenty przeliczone na oceny.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia ocen z toku studiów I stopnia oraz ocena z egzaminu dyplomowanego.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite: