Instytut Kosmetologii

ul. Katowicka 68

45-060 Opole,

tel. 77 44 10 882

fax. 77 44 23 525

e-mail.: rektorat@wsm.opole.pl

http://www.wsm.opole.pl/

 

Instytut Kosmetologii

ul. Katowicka 68

45-060 Opole,

tel. 77 44 10 882

fax. 77 44 23 525

e-mail.: rektorat@wsm.opole.pl

http://www.wsm.opole.pl/

 

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I II

  Uczelnie Opole - kierunek Kosmetologia
  Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie specjalistów  w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej. Podstawę teoretyczną stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i humanistycznych, m. in. anatomii, fizjologii, dermatologii, chirurgii plastycznej, mikrobiologii, fizjoterapii, biochemii oraz wiedza szczegółowa z zakresu kosmetologii.
  Do dyspozycji uczących się pozostają trzy sale wykładowe, każda mieszcząca od 200 do 300 osób, 6 sal seminaryjnych, specjalistyczne laboratoria: chemiczne, biofizyczne, mikrobiologiczne, anatomiczne i informatyczne, a także własna biblioteka z czytelnią, sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę gabinety kosmetyczne, gdzie jednocześnie ćwiczyć może 40 studentów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego - procenty przeliczone na oceny oraz ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest średnia ocen z toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

marta Ocena

studia raczej mało ciekawe, ale liczę, że dobrze mnie przygotują i będę mogła pracować w zawodzie


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: