ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17,  

01-938 Warszawa

Tel. +48 (22) 569 96 50

sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl

https://wpia.uksw.edu.pl/

 

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17,  

01-938 Warszawa

Tel. +48 (22) 569 96 50

sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl

https://wpia.uksw.edu.pl/

 

 • ADMINISTROWANIE PODMIOTEM LECZNICZYM I E-ZDROWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada bardzo szeroką bazę naukową, a w konsekwencji ofertę kształcenia. W ubiegłym roku powstało Collegium Medicum, w którym prowadzone będą wszystkie kierunki studiów dla personelu medycznego z kierunkiem lekarskim na czele. Wykorzystując ten ogromny potencjał na zasadzie synergii, Wydział Prawa i Administracji uruchamia studia podyplomowe adresowane do środowisk medycznych, a w szczególności lekarzy prowadzących własne podmioty lecznicze lub wykonujących zawód w ramach praktyk lekarskich, którzy są także nastawieni na wdrażanie rozwiązań z zakresu e – zdrowia. Bardzo duża ilość obowiązujących regulacji prawnych, ulegającej częstym zmianom, stanowią duże wyzwanie przy podejmowaniu codziennych decyzji. Lekarze oprócz swojej wiedzy merytorycznej z zakresu medyczny zmuszeni są dzisiaj zdobywać również wiedzę z zakresu prawa, informatyki, zarządzania etc. Wychodząc naprzeciw potrzebom organizujemy sprofilowane studia podyplomowe mające dostarczyć słuchaczom usystematyzowanej, teoretycznej i praktycznej wiedzy pozwalającej zrozumieć zagadnienia prawne występujące w sektorze ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących e medycyny (telemedycyny, teleopieka). Atutem studiów jest niewątpliwie zakres tematyczny oraz kadra wykładowców składających się z wybitnych specjalistów łączących wiedzę akademicką z praktyką zawodową w obszarze ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYKA DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozwój zasobów informacyjnych organizacji, a szczególności ogrom informacyjny Internetu, w tym źródła danych Big Data (np. serwisy informacyjne, media społecznościowe, przekazy audio/ video dane z sensorów, dane od operatorów telekomunikacyjnych), zmienił problem braku informacji w problem jej zdecydowanego nadmiaru.

  Obecnie niemal wszystkie informacje występują w formie zdigitalizowanej i są dostępne w świecie cyfrowym. Brak sprawnej analityki danych powoduje, że informacje te są bezużyteczne.

   CEL STUDIÓW

  Studia adresowane są do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy o możliwościach wykorzystania komputerowej analityki danych w realizacji zadań publicznych oraz zapoznaniem się z różnorodnymi metodami i narzędziami analitycznymi a także nabyciem umiejętności zastosowania odpowiednich metod i narzędzi analitycznych w rozwiązywaniu konkretnych problemów decyzyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  ADRESACI STUDIUM
  Studium adresowane jest do osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, sądach, jednostkach i instytucjach wojskowych oraz przedsiębiorstwach, które zajmują się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę. 
  CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA
  Celem Studium jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji, zwłaszcza z problematyką tajemnic państwowych, służbowych i zawodowych oraz danych osobowych. W ramach studium zdobędą oni wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną konieczną do zatrudnienia na stanowiskach pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników „pionów ochrony”, a także administratorów bezpieczeństwa informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KOŚCIELE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru praw i obowiązków kościelnych osób prawnych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności w  związku z wejściem w życie nowych, restrykcyjnych regulacji europejskich (RODO) i polskich przepisów (zapowiadane nowe ustawy). Przedmiotem analizy w ramach studiów będą prawa osób, których dane są przetwarzane z uwzględnieniem nowych zasad „przejrzystego informowania” i „prawa do bycia zapomnianym”, a także prawa stron sporu do sprostowania i sprzeciwu. Nowe prawa i obowiązki  zostaną przedstawione przez ekspertów w odniesieniu do sądów kościelnych, archiwów i kancelarii parafialnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (0)