Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

ul. Podgórna 50 budynek A-0

65-246 Zielona Góra

tel.(68) 328 25 55

fax. +48 (68) 328 25 54

Sekretariat@wez.uz.zgora.pl

http://www.wez.uz.zgora.pl/

Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Podgórna 50 budynek A-0

65-246 Zielona Góra

tel.(68) 328 25 55

fax. +48 (68) 328 25 54

Sekretariat@wez.uz.zgora.pl

http://www.wez.uz.zgora.pl/

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce, ich rolą we współczesnym biznesie, trendami rozwojowymi oraz technikami i narzędziami stosowanymi w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Poznanie przez słuchaczy podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi wspomagającymi podejmowanie tych decyzji.

  Studia adresowane są w pierwszej kolejności do:

  • Menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich szczebli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. 
  • Kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich. 
  • Członków zarządów firm produkcyjnych, handlowych i usługowych odpowiedzialnych za logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw.
  • Menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnących rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
  • Analityków, koordynatorów, specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z kilkuletnim stażem pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami różnych podmiotów gospodarujących. Efektem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania i ewidencji podatków, obsługi kadrowo-płacowej, zarządzania finansami, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.

  Studia są ukierunkowane na uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w obszarze rachunkowości i finansów w różnych typach jednostek i podmiotów gospodarczych. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie rozwiązań ewidencji księgowej i podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych raportów. Umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem informacji wypływających z systemu księgowości, wyposażają absolwentów w umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy finansowej.

  Słuchacze posiadający kilkuletnią praktykę w pionach finansowo – księgowych zostaną również przysposobieni do pełnienia funkcji głównego księgowego. Studia przygotowują do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy nie tylko z zakresu rachunkowości, ale również z zakresu prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.

  Studia skierowane są do osób zamierzających podjąć działalność zarobkową na własny rachunek w transporcie i spedycji lub znaleźć w nich zatrudnienie, a w szczególności:

  • jako przewoźnik drogowy (właściciel przedsiębiorstwa transportowego o specjalności transport rzeczy i/lub osób),
  • zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi w imieniu przewoźnika drogowego,
  • na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
  • na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego,
  • w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Wojtek Ocena odpowiedz

Wybrałem Zarządzanie bo zawsze wydawało mi się, że świetnie liczę, potrafię zwrócić na siebie uwagę, umiem planować i mam zmysł organizacyjny. Z takimi cechami chyba nie mogłem nie wybrać tego kierunku. Można powiedzieć, że życie zadecydowało za mnie i bardzo się z tego cieszę, bo Zarządzanie to fajny kierunek, a Uniwersytet Zielonogórski to fajna uczelnia.

Honorata Ocena odpowiedz

Ekonomia to kierunek prestiżowy. Dlatego nie należy do najłatwiejszych. Studiuję akurat ten kierunek, aby uzyskać możliwość pracy w zawodzie, który nigdy nie zaniknie, ale żeby zapewnić sobie dobry start, należy uzyskać dyplom znaczącej uczelni. Taką jest Uniwersytet Zielonogórski.

melisa Ocena odpowiedz

jestem zadowolona ze swojego wyboru, studiuję logistykę. mam nadzieję, że będę pracować w logistyce lub spedycji