ul. Prof. Z.Szafrana 4

65-516 Zielona Góra

tel.: 68 328 2514

fax: 68 328 2620

e-mail: sekretariat@wm.uz.zgora.pl

http://www.wm.uz.zgora.pl/wm/

ul. Prof. Z.Szafrana 4

65-516 Zielona Góra

tel.: 68 328 2514

fax: 68 328 2620

e-mail: sekretariat@wm.uz.zgora.pl

http://www.wm.uz.zgora.pl/wm/

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent przygotowany jest do pracy w biurach projektowych i doradczych, jako ekspert w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. - do kogo adresowane: Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy są adresowane dla absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków studiów kończących się uzyskaniem stopnia inżyniera lub licencjata oraz studiów kończących się uzyskaniem stopnia magistra.

  Od kandydata na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy oczekuje się kompetencji w zakresie: interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych i społecznych, w szczególności bezpieczeństwa człowieka w procesie technologicznym, oraz umiejętności integralnego stosowania wiedzy technicznej, organizacyjnej, prawnej i społecznej w zakresie techniki, zarządzania oraz współpracy z ludźmi. Oczekiwana jest otwarta postawa kandydata na kreatywne podejście do aktualnych problemów w obszarze studiowanego kierunku.

  - kwalifikacje po ukończeniu studiów: Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia starszego inspektora ds. BHP, zgodnie z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia stwarzają możliwość podjęcia pracy w instytucjach poradnictwa zawodowego, placówkach szkolnych, zakładach pracy, jak również na prowadzenie własnej działalności. Obejmują 350 godzin w ramach, których są realizowane następujące przedmioty, między innymi: teoria i praktyka poradnictwa zawodowego, psychologiczne podstawy rozwoju człowieka, podstawy poradnictwa, rynek pracy i zatrudnienia, zarządzanie zasobami ludzkimi, działalność gospodarcza, kapitał, przedsiębiorstwo, system prywatnej przedsiębiorczości, podstawy przedsiębiorczości, dydaktyczne podstawy poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości. Ponadto plan studiów obejmuje zajęcia praktyczne w instytucjach poradnictwa zawodowego i oświaty. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD/CAM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są dla osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznego wykształcenia z tematyki projektowania przestrzennego elementów maszyn oraz z programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Oferta przedmiotów zapewnia studentom możliwość dogłębnego poszerzenia wiedzy zakresu konstrukcji, technologii oraz programowania obrabiarek CNC.

  W ramach procesu kształcenia szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z nowoczesną techniką projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz z elementami wiedzy związanymi z obsługą i programowaniem maszyn sterowanych numerycznie. Podstawowa wiedza i umiejętności inżynierskie są wzbogacone o zagadnienia związane z normalizacją oraz organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Opinie (1)

Kamil Ocena odpowiedz

Mechanika i budowa maszyn to dla mnie najciekawszy kierunek na świecie. Ze studiowania właśnie tego kierunku płyną same korzyści; od uzyskanie ciekawej wiedzy, po szerokie możliwości zdobycia fajnej i dobrze płatnej pracy.