Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13-15

85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-33-00

fax +48 52 585-33-08

e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu.html

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Jagiellońska 13-15

85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-33-00

fax +48 52 585-33-08

e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu.html

 • FIZJOLOGIA STOSOWANA I KLINICZNA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe stanowią pogłębienie wiedzy z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej, umożliwiają poznanie i zrozumienie zintegrowanego działania procesów fizjologicznych oraz metod oceny zmian adaptacyjnych w różnych warunkach środowiskowych.

  Tematyka studiów obejmuje również dokładne omówienie fizjologicznych procesów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego, skutków małej aktywności fizycznej, oceny zapotrzebowania energetycznego oraz suplementacji i wspomagania farmakologicznego w sporcie. Ponadto ich celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie interpretacji badań fizjologicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FIZJOLOGIA STOSOWANA I KLINICZNA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe stanowią pogłębienie wiedzy z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej, umożliwiają poznanie i zrozumienie zintegrowanego działania procesów fizjologicznych oraz metod oceny zmian adaptacyjnych w różnych warunkach środowiskowych. Tematyka studiów obejmuje również dokładne omówienie fizjologicznych procesów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego, skutków małej aktywności fizycznej, oceny zapotrzebowania energetycznego oraz suplementacji i wspomagania farmakologicznego w sporcie. Ponadto ich celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie interpretacji badań fizjologicznych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • FIZJOTERAPIA W GERIATRII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoba kończąca studia podyplomowe parafii omówić podstawy geriatrii, gerontologii oraz posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu fizjoterapii osób starszych przygotowującą do pracy z pacjentem geriatrycznym. Po ukończeniu osoba potrafi przeprowadzić badanie fizjoterapeutyczne, stawiać diagnozę dla potrzeb rehabilitacji, dobrać i zaplanować odpowiednie metody fizjoterapeutyczne.

  W programowaniu procesu fizjoterapeutycznego potrafi dobrać odpowiednie metody rehabilitacyjne uwzględniające współwystępujące schorzenia, specyficzne potrzeby i możliwości osoby starszej oraz przeprowadzić zaplanowane działania. Uczestnik nabywa umiejętności komunikowania się z pacjentem geriatrycznym, współpracy z interdyscyplinarnym zespołem, potrafi dobrać odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne oraz sprzęt wspomagający funkcjonowanie osoby starszej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOGERIATRIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii mają dostarczyć najnowszą wiedzę z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z zaburzeniami funkcji poznawczych osób w starszym wieku. Omawiają teoretyczne podstawy starzenia się człowieka oraz opisują  typowe problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne osób w okresie później dorosłości.

  Wyjaśniają szczegółowo zagadnienia  z psychologii klinicznej i rozwojowej oraz psychiatrii geriatrycznej. Umożliwiają poznanie metod diagnostycznych, psychoterapii oraz technik aktywizacyjnych używanych w terapii osób starszych. Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii rozwijają ponadto umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umożliwiają poznanie zagadnień prawnych związanych z opieką nad osobą starszą.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI GERIATRYCZNEJ, DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Naczelnym celem studiów jest podniesienie kompetencji osób sprawujących, organizujących i zarządzających opieką geriatryczną, długoterminową i paliatywną w placówkach społecznych i służby zdrowia.

  Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej mają dostarczyć najnowszą wiedzę z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z opieką i pielęgnacją ludzi w starszym wieku,  psychologii klinicznej i rozwojowej okresu późnej dorosłości, polityki społecznej w rehabilitacji i pomocy społecznej, z zakresu organizacji i zarządzania oraz zagadnień prawnych.

  Mają umożliwić poznanie metod rehabilitacji i rewitalizacji, psychoterapii oraz praktycznego ich zastosowania w odniesieniu do osób w okresie późnej dorosłości. Studia rozwiną również umiejętności ogólne komunikacji międzyludzkiej, zarządzania i sztuki negocjacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ELEMENTÓW TERAPII MUZYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoba kończąca studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii potrafi omawiać teoretyczne podstawy muzykoterapii oraz związki pomiędzy wykorzystaniem muzyki w formie aktywnej i receptywnej, a aktywnością człowieka w różnych sferach życia, szczególnie w zakresie psychoemocjonalnego dobrostanu. Potrafi postawić diagnozę potrzeby zastosowania działań z zakresu muzykoterapii oraz dobrać odpowiednią metodę do interwencji.

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii muzykoterapii i możliwości działań z nią związanych. Zna podstawy historii muzyki, literatury muzycznej, instrumentoznawstwa oraz najważniejszych twórców i wykonawców poszczególnych epok. Posiada umiejętności w zakresie prawidłowego operowania głosem oraz gry na prostych instrumentach muzycznych (małe instrumenty perkusyjne, harmonijka ustna). Zna podstawy teorii muzyki.

  Wie czym jest dźwięk i jego elementy. Potrafi dobrać materiał muzyczny do różnego rodzaju zajęć. Zna najważniejsze metody muzykoterapeutyczne i ich twórców. Potrafi ocenić swoje kompetencje w zakresie wykorzystania poszczególnych technik i wie, kiedy zwrócić się o pomoc do eksperta.

  Absolwent charakteryzuje pojęcia związane ze zdrowiem, chorobą i niepełnosprawnością oraz z podstawowymi mechanizmami społecznymi. Potrafi stosować ćwiczenie ruchowe w muzykoterapii. Zna możliwości zastosowania muzykoterapii w pracy z różnymi grupami odbiorców. Zna miejsce muzykoterapii w arteterapii i terapii zajęciowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA W ZAKRESIE ŻYWIENIA KLINICZNEGO, ZBIOROWEGO ORAZ WSPOMAGANIA ŻYWIENIOWEGO W AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ (W SPORCIE I REKREACJI) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Naczelnym celem studiów jest podniesienie kompetencji osób zajmującymi się udzielaniem porad dietetycznych, zarówno w ramach indywidualnej praktyki, jak i pracujących na co dzień w placówkach służby zdrowia, czy zakładach żywienia zbiorowego. Powyższe studia są także szczególnie skierowane do osób współpracujących ze sportowcami oraz prowadzącymi różnego rodzaju treningi sportowe.

  Tematyka studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie oceny stanu odżywienia, zasad postępowania dietetycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta czy zasad żywienia zbiorowego. Ponadto w trakcie studiów dokładnie zostaną omówione zagadnienia związane z żywieniem klinicznym czy fizjologią wysiłku fizycznego.

  Szczególny nacisk zostanie położony na zapoznanie uczestników studiów z aktualną wiedzą w zakresie wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (zarówno w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego, jak i rekonwalescencji), suplementacji czy fitoterapii.

  Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami farmakologii klinicznej w kontekście pracy dietetyka oraz wpływem poszczególnych grup leków na metabolizm ustroju. Omówione zostaną również zasady interpretacji laboratoryjnych i obrazowych badań diagnostycznych. Oddzielny moduł stanowić będą zagadnienia związane z organizacją gabinetu dietetyka, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniem na rynku pracy (w tym z aspektami skutecznej promocji i konkurencyjności).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)