ul. Sienkiewicza 30/32

87-100 Toruń

tel. (+48) 56-611-38-00, -01, -44, -45

fax: (+48) 56-611-38-45

e-mail:  wsp@umk.pl

http://www.art.umk.pl/

ul. Sienkiewicza 30/32

87-100 Toruń

tel. (+48) 56-611-38-00, -01, -44, -45

fax: (+48) 56-611-38-45

e-mail:  wsp@umk.pl

http://www.art.umk.pl/

 • OCHRONA I ZARZĄDZANIE KOLEKCJĄ MUZEALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
  Oferta studiów jest adresowana głównie do pracowników muzeów. Program nauczania obejmuje teorię oraz organizację muzealnictwa i kolekcjonerstwa, problematykę działalności muzeum, profilaktyki konserwatorskiej, komputeryzacji i informatyki w muzeach, tzw. funkcji zewnętrznych i wewnętrznych muzeum oraz wystawiennictwa.Zawiera zagadnienia tradycyjnie związane z naczelnym posłannictwem muzeum, ale też takie, które wynikają z wymogów stawianych im przez dzisiejszą rzeczywistość. Studia te, z pożytkiem dla fachowego poziomu pracy muzeów polskich, umożliwiają ich pracownikom kontynuowanie edukacji na poziomie ponadmagisterskim - wobec wymogu podnoszenia kwalifikacji, jako podstawy wszelkich awansów, jaki wprowadza Ustawa o muzeach z 21 listopada 1996 r., poprzez Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 26, poz. 233).
  Wymagania rekrutacyjne

  Warunki uczestnictwa i szczegółowy program merytoryczny studiów znajduje się na stronie: www.psmuz.umk.pl

 • PROBLEMATYKA ZABYTKOZNAWCZA I KONSERWATORSKA ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej
  Studia adresowane są do osób zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury, w szczególności: projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano-konserwatorskich, a także zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym (architektów, inżynierów budowlanych, pracowników służb konserwatorskich, księży). W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Konwencja ta zobowiązuje do specjalistycznego szkolenia architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych oraz architektów krajobrazu. Szkolenie takie mogą zapewnić jedynie Studia Podyplomowe, gdyż w ramach studiów stacjonarnych I i II stopnia zasadniczo nie prowadzi się zajęć w pełnym zakresie dotyczącym konserwacji i restauracji zabytków architektury. 
  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się na stronach internetowych: http://dziedzictwo.umk.pl/ oraz  UMK - Oferta studiów podyplomowych

Opinie (1)

X-Men Ocena

Jeżeli jeszcze raz miałbym wybierać kierunek i wydział to Ochrona dóbr kultury i WSzP UMK, po za tym studiowanie w Toruniu takiego kierunku to sama przyjemność, jeżeli tylko chce się studiować.