• JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy w zakresie jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności, uwzględniającej informacje z zakresu klasyfikacji surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wykorzystania w produkcji żywności, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa i kontroli jakości w oparciu wymagania prawa żywnościowego i systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów.

  Słuchacz zdobędzie wiedzę praktyczną z obszarów: prawa i ekonomii, towaroznawstwa żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, systemów i standardów dotyczących zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, zagrożeń mikrobiologicznych, biologicznych, fizycznych i chemicznych w produkcji żywności, norm i standardów obowiązujących w kontroli jakości, z uwzględnieniem pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych do badań laboratoryjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadrzędnym celem studiów jest przekazanie wiedzy z obszarów eksploatacji instalacji wykorzystywanych do uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej z jej przeznaczeniem na cele produkcyjne oraz instalacji służących do oczyszczania ścieków z różnych branż i sektorów przemysłowych. Zasadnicze cele kształcenia obejmują przekazanie wiedzy praktycznej z następujących obszarów: 

  • różnorakich aspektów projektowania inżynierskiego z instalacji do uzdatniania wody i ścieków przemysłowych, 
  • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej, 
  • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obiektów technicznych służących do zagospodarowania wód opadowych na cele przemysłowe, 
  • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji do fizykochemicznego podczyszczania i/lub oczyszczania ścieków przemysłowych, 
  • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji do biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Opinie (1)

UTP Ocena odpowiedz

Polecam