• FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Fizyka techniczna
  Czego możesz się nauczyć – będziesz specjalistą w zakresie obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Zdobędziesz umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Czeka na Ciebie ogólna wiedza z zakresu fizyki oraz technicznych jej zastosowań, oparta na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, która w szczególności dotyczyć będzie podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki i elektroniki, analizy i projektowania układów elektrycznych i elektronicznych, roli fizyki w różnych obszarach techniki i technologii, jej wykorzystywania w technice i technologii, metodyki oraz prezentacji i interpretacji wyników pomiarów fizycznych, konstrukcji oraz czytania dokumentacji technicznej, wymiarowania, grafiki komputerowej, zaawansowanych metod matematycznych do rozwiązywania wybranych problemów z fizyki i techniki. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, w jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, w jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia: