• BIOSTATYSTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów podyplomowych powinien umieć przeprowadzić poprawnie analizę statystyczną danych biomedycznych na poziomie średnio zaawansowanym. Powinien również umieć analizować i rozumieć pod względem statystycznym doniesienia naukowe.

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOLOGIA STOSOWANA I KLINICZNA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe stanowią pogłębienie wiedzy z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej, umożliwiają poznanie i zrozumienie zintegrowanego działania procesów fizjologicznych oraz metod oceny zmian adaptacyjnych w różnych warunkach środowiskowych. Tematyka studiów obejmuje również dokładne omówienie fizjologicznych procesów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego, skutków małej aktywności fizycznej, oceny zapotrzebowania energetycznego oraz suplementacji i wspomagania farmakologicznego w sporcie. Ponadto ich celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie interpretacji badań fizjologicznych.

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA OPIEKI GERIATRYCZNEJ, DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  aczelnym celem studiów jest podniesienie kompetencji osób sprawujących, organizujących i zarządzających opieką geriatryczną, długoterminową i paliatywną w placówkach społecznych i służby zdrowia. Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej mają dostarczyć najnowszą wiedzę z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z opieką i pielęgnacją ludzi w starszym wieku, psychologii klinicznej i rozwojowej okresu późnej dorosłości, polityki społecznej w rehabilitacji i pomocy społecznej, z zakresu organizacji i zarządzania oraz zagadnień prawnych. Mają umożliwić poznanie metod rehabilitacji i rewitalizacji, psychoterapii oraz praktycznego ich zastosowania w odniesieniu do osób w okresie późnej dorosłości. Studia rozwiną również umiejętności ogólne komunikacji międzyludzkiej, zarządzania i sztuki negocjacji.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOGERIATRIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii mają dostarczyć najnowszą wiedzę z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z zaburzeniami funkcji poznawczych osób w starszym wieku. Omawiają teoretyczne podstawy starzenia się człowieka oraz opisują typowe problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne osób w okresie później dorosłości. Wyjaśniają szczegółowo zagadnienia z psychologii klinicznej i rozwojowej oraz psychiatrii geriatrycznej. Umożliwiają poznanie metod diagnostycznych, psychoterapii oraz technik aktywizacyjnych używanych w terapii osób starszych. Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii rozwijają ponadto umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umożliwiają poznanie zagadnień prawnych związanych z opieką nad osobą starszą.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Osoba kończąca studia podyplomowe potrafi wyjaśniać podstawy terapii zajęciowej, w szczególności związki pomiędzy zdrowiem a aktywnością człowieka w różnych obszarach życia. Potrafi dobierać, modyfikować oraz stosować odpowiednie modele i metody terapii zajęciowej w pracy z osobami zdrowymi, osobami z dysfunkcjami i niepełnosprawnymi. Potrafi stawiać diagnozę określającą potrzeby stosowania terapii zajęciowej, ustalać hierarchię i kolejność działań, tworzyć i prowadzić dokumentację procesu terapii zajęciowej. Potrafi  dobierać formy i metody terapii zajęciowej do indywidualnych, specyficznych potrzeb i możliwości osób w różnym wieku; prowadzić i dostosowywać działania w ścisłej współpracy z otoczeniem, angażując najbliższe środowisko społeczne podopiecznego. Zna i potrafi stosować odpowiednie przepisy prawne regulujące działalność zawodową w zakresie terapii zajęciowej.

  Dowiedz się więcej

 • ŻYWIENIE KLINICZNE, ZBIOROWE ORAZ WSPOMAGANIE ŻYWIENIOWE W AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ (W SPORCIE I REKREACJI) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Naczelnym celem studiów jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się udzielaniem porad dietetycznych, zarówno w ramach indywidualnej praktyki, jak i pracujących na co dzień w placówkach służby zdrowia, czy zakładach żywienia zbiorowego. Powyższe studia są także szczególnie skierowane do osób współpracujących ze sportowcami oraz prowadzącymi różnego rodzaju treningi sportowe. Tematyka studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie oceny stanu odżywienia, zasad postępowania dietetycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta czy zasad żywienia zbiorowego. Ponadto w trakcie studiów dokładnie zostaną omówione zagadnienia związane z żywieniem klinicznym czy fizjologią wysiłku fizycznego. Szczególny nacisk zostanie położony na zapoznanie uczestników studiów z aktualną wiedzą w zakresie wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (zarówno w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego, jak i rekonwalescencji), suplementacji czy fitoterapii. Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami farmakologii klinicznej w kontekście pracy dietetyka oraz wpływem poszczególnych grup leków na metabolizm ustroju. Omówione zostaną również zasady interpretacji laboratoryjnych i obrazowych badań diagnostycznych. Oddzielny moduł stanowić będą zagadnienia związane z organizacją gabinetu dietetyka, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniem na rynku pracy (w tym z aspektami skutecznej promocji i konkurencyjności).

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

adrian Ocena

Bardzo dobry wydział, świetni nauczyciele i miła atmosfera! Dużo zajęć klinicznych