• INNOWACYJNE METODY I NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Innowacyjne metody i narzędzia wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
  Każde nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne – małe, średnie i duże – wymaga stosowania skutecznych oraz nowoczesnych metod zarządzania. Studia skierowane są do osób uczestniczących w tym procesie i mają na celu zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami i narzędziami stosowanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, usystematyzowaniu posiadanej wiedzy oraz pokazanie praktycznych rozwiązań. Program studiów oferuje szeroką wiedzę niezbędną do podejmowania kluczowych decyzji w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Po zakończeniu studiów uczestnik posiada praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, potrafi wybrać optymalne rozwiązania dla przedsiębiorstwa oraz sformułować założenia do wdrożenia systemu i nadzorować jego wprowadzenie. Jest również przygotowany do wykorzystania poznanych metod w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Ponadto posiada wiedzę na temat efektywnego zarządzania swoim czasem oraz skutecznym komunikowaniem się z uczestnikami procesów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W SYSTEMACH ELEKTROENERGETYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Materiały i technologie w systemach elektroenergetycznych
  W ramach studiów słuchacz pozna specyfikę warunków pracy sieci elektroenergetycznych, które decydują o jakości i niezawodności przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W szczególności, słuchacz zdobędzie wiedzę dotyczącą budowy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz pozna zasady projektowania linii elektroenergetycznych jak i również jej podstawowych komponentów (kable, przewody, osprzęt). Tematyka studium koncentrować będzie uwagę również na zasadach doboru oraz charakterystyce materiałów, które wykorzystuje się do budowy kabli i przewodów, osprzętu sieciowego i pozostałych komponentów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem technologii ich wytwarzania. Słuchacz pozna metody badań materiałów, półwyrobów (druty) i wyrobów finalnych (kable, przewody). Równocześnie zostaną omówione zagadnienia związane z eksploatacją poszczególnych elementów linii elektroenergetycznych (zużycie reologiczne, cieplne, zmęczeniowe i korozyjne itp.) oraz metody monitorowania stanu elementów linii elektroenergetycznej w czasie eksploatacji. Ponadto, w ramach studiów zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące rynku i jakości energii elektrycznej oraz aktualne trendy rozwoju produkcji oraz systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • METALURGIA PROSZKÓW I SPIEKANE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Metalurgia proszków i spiekane materiały kompozytowe
  Studia obejmują rozszerzone wiadomości z zakresu nowoczesnej technologii, do której między innymi należy metalurgia proszków znajdująca zastosowanie we wszystkich dziedzinach techniki oraz naszego życia codziennego. W ostatnich latach rozwój metalurgii proszków widoczny jest nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie, kosmonautyce i elektronice, ale przede wszystkim w medycynie. W ramach dwusemestralnych zajęć omawiane będą metody wytwarzania proszków i nanoproszków metali, zastosowanie metody mechanicznej syntezy do wytwarzania proszków kompozytowych, jak również procesy konsolidacji i spiekania proszków. Interesującą tematyką będą prezentowane nowoczesne technologie zagęszczania proszków oraz wytwarzania nanokompozytów proszkowych, do których należą następujące metody: CWS (cykliczne wyciskanie ściskające), ECAP (wielokrotne kątowe kanałowe prasowanie), spiekanie plazmowe, spiekanie HP-HT (wysokociśnieniowe przy podwyższonej temperaturze) oraz spiekanie laserowe. W ramach programu przedstawione zostaną etapy produkcji oraz właściwości wybranych spiekanych materiałów kompozytowych, tj. materiały stykowe oraz biomateriały. Słuchacze niniejszego studiów podyplomowych będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi laboratoriami metalurgii proszków i spiekanych kompozytów dzięki współpracy naszej jednostki z różnymi instytucjami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • RECYKLING METALI KRYTYCZNYCH I TOWARZYSZĄCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Recykling metali krytycznych i towarzyszących
  Metalurgia metali jak również recykling stanowią pierwotne i wtórne źródła metalu dla przemysłu. Coraz większe znaczenie w tym kontekście zaczynają odgrywać tzw. metale krytyczne stanowiące niezbędny element współczesnych technologii. W ramach studiów słuchacz zapozna się z termodynamicznymi podstawami oraz procesami ekstrakcji metali krytycznych i towarzyszących występujących zarówno w materiałach międzyoperacyjnych i odpadowych hutnictwa miedzi, cynku, ołowiu i aluminium jak również w obrocie wtórnym surowców. Przedstawione zostaną możliwości i sposoby optymalizacji procesów poprzez wykorzystanie dostępnego oprogramowania do obliczeń termodynamicznych. Zdobytą wiedzę uzupełnią wykłady na temat zagrożenia środowiskowego oraz stanu prawnego w obszarze gospodarki odpadami w Polsce i Unii Europejskiej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Krystian Ocena

Duża ilość zajęć praktycznych daje możliwość zdobycia cennego doświadczneia

Kamil Ocena

Wydział oferuję profesjonalne podejście do studenta oraz możliwość rozwoju swoich zainteresowań

student Ocena

polecam