pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

Tel. 664 080 246

e-mail.: kamil.kuskowski@akademiasztuki.eu

http://wminm.akademiasztuki.eu/

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

Tel. 664 080 246

e-mail.: kamil.kuskowski@akademiasztuki.eu

http://wminm.akademiasztuki.eu/

 • FILM EKSPERYMENTALNY Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia na specjalności film eksperymentalny i animacja przygotowują do pracy w zawodach filmowca i animatora przy szczególnym uwzględnieniu nowatorskiego i eksperymentalnego podejścia do obrazu ruchomego. Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z obszaru kina eksperymentalnego i animowanego. Realizują ćwiczenia praktyczne, które wprowadzają ich w zawody filmowca-eksperymentatora oraz animatora. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów. Przygotowują studentów do podjęcia studiów II stopnia.

  Studia II stopnia na specjalności film eksperymentalny i animacja kontynuują edukację w obszarze filmu eksperymentalnego i animacji. Szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie własnego warsztatu eksperymentatorskiego oraz rozwijanie umiejętności praktycznych.Przez dwa lata studenci realizują szereg praktycznych ćwiczeń filmowych, których celem jest zapoznanie ich z różnorodnością filmowych środków wyrazu. Zajęcia i wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z całej Polski.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Film eksperymentalny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski - część ustna

  Dodatkowo przeprowadzony zostanie egzamin wstępny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Film eksperymentalny jest wynik egzaminu dodatkowego oraz przegląd portfolio.

   

  Dowiedz się więcej

 • FOTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia specjalności fotografia przygotowują do pracy w zawodach związanych z fotografią traktowaną z jednej strony jako rzemiosło, z drugiej jako gałąź sztuki współczesnej. Studenci pracują pod kierunkiem wybitnych fotografów i artystów, w profesjonalnie wyposażonych studiach fotograficznych. Przygotowują się do kontynuacji studiów na II stopniu.

  Dwuletnie studia II stopnia na specjalności fotografia przygotowują do pracy w zawodach związanych z fotografią i sztuką. Nacisk kładziony jest na uzyskanie przez studentów samodzielności twórczej oraz umiejętności przygotowania i prowadzenia projektów, również organizacji pracy zespołowej. Studia przygotowują do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fotografia brany jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu wstępnego.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fotografia jest wynik dodatkowego egzaminu wstępnego oraz prezentacji.

   

  Dowiedz się więcej

 • MALARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Malarstwo
  Studia I stopnia w zakresie malarstwa są oparte na programach autorskich dostosowanych do realiów nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i obiegu sztuki. Studia na tym kierunku łączą tradycyjną praktykę warszatową z kształceniem w zakresie nowych mediów, umożliwiając zdobycie niezbędnych kompetencji artystycznych w obszarze szeroko rozumianego malarstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo przewidziane są dwa etapy. Etap I to przegląd samodzielnie wykonanych prac  związanych z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów.  Na podstawie prac kandydata Komisja Egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Etap II to egzamin specjalistyczny. Kandydat  odpowiada na postawiony problem sformułowany w zadaniu egzaminacyjnym. Kandydat realizuje temat posługując się dowolnymi technikami malarskimi na podłożu nie przekraczającym formatu 100x70 cm.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Malarstwo jest egzamin wstępny. Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego prace zrealizowane podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich, prac własnych oraz dokumentacji licencjackiej pracy dyplomowej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA MEDIÓW I ANIMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku grafika, specjalność sztuka mediów i animacja przygotowują do pracy w środowisku nowych mediów. Studenci uzyskują wyjątkowe umiejętności praktyczne wysoko cenione przez pracodawców z branż: medialnej i reklamowej. Przygotowujemy studentów do podjęcia studiów II stopnia.

  Dwuletnie studia II stopnia w zakresie sztuki mediów i animacji przygotowują do samodzielnej aktywności twórczej oraz pracy w branży związanej z przemysłami kreatywnymi. Nauka jest ukierunkowana przede wszystkim na rozwinięcie umiejętności pracy z wybranymi przez studentów rodzajami mediów, a także samodzielnego przygotowania i prowadzenia projektów oraz organizacji pracy zespołowej. Zajęcia przygotowują studentów do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka mediów i animacja brany jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu wstępnego.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka mediów i animacja jest wynik dodatkowego egzaminu wstępnego oraz prezentacji.

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Wzornictwo (ang. design) to kierunek studiów, umożliwiający nabycie umiejętności projektowania przedmiotów, ubioru czy graficznych elementów komunikacji wizualnej. Umiejętności tworzenia zarówno estetycznej strony projektu, jak i rozwiązywania problemów funkcji czy konstrukcji.

  Kandydaci od razu deklarują studia na jednej z trzech specjalności:

  • komunikacja wizualna 
  • projektowanie produktu 
  • projektowanie ubioru 

  Studia na poszczególnych specjalnościach kierunku WZORNICTWO wyraźnie różnią się programem:

  - komunikacja wizualna to przede wszystkim projektowanie wydawnictw i publikacji multimedialnych, branding (tworzenie marek) i identyfikacja wizualna, projektowanie opakowań, liternictwo i typografia, fotografia reklamowa i wydawnicza, projektowanie stron WWW i aplikacji mobilnych;

  - projektowanie produktu to przede wszystkim systemowe projektowanie produktu, projektowanie konceptualne, projektowanie światła, projektowanie otoczenia produktu, modelowanie i prototypowanie, ergonomia, rysunek koncepcyjny i techniczny, fotografia produktu);

  - projektowanie ubioru to przede wszystkim projektowanie ubioru, projektowanie tkaniny, projektowanie obuwia i akcesoriów, projektowanie biżuterii, techniki krawieckie i obuwnicze, stylizacja mody, personal shopping, rysunek żurnalowy, fotografia mody.

  Pierwszy semestr studiów to na każdej specjalności zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi oraz z podstawami technologicznymi dla poszczególnych pracowni. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i multimediów, które w podstawowym zakresie trwają tylko jeden semestr (od drugiego semestru wybiera się jedną z tych pracowni).

  Już od drugiego roku studiów każdy student wybiera jedną pracownię ze swojej specjalności jako pracownię kierunkową (w której zrealizuje pracę dyplomową) i jedną pracownię uzupełniającą – z dowolnej specjalności. Pracownię uzupełniającą można kilka razy zmieniać podczas studiów.

  Wymagania rekerutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski - część ustna

  Dodatkowo przeprowadzony zostanie egzamin wstępny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo jest wynik z egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

joko Ocena

studia na grafice dużo mi dają, mało teorii, dużo praktyki.