pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

tel.: +48 91 887 66 78 

e-male:malgorzata.kopczynska@akademiasztuki.eu

http://www.akademiasztuki.eu/WSW/Action/Wydzial

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

tel.: +48 91 887 66 78 

e-male:malgorzata.kopczynska@akademiasztuki.eu

http://www.akademiasztuki.eu/WSW/Action/Wydzial

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ I PRZESTRZEŃ WIRTUALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia jest w pełni przygotowany zarówno do zespołowej, jak i indywidualnej pracy związanej z projektowaniem szeroko pojętej architektury wnętrz. Struktura Katedry Architektury Wnętrz pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin i dedykowanych im pracowni w zakresie projektowania: architektury wnętrz, wystaw, mebla lub detalu architektonicznego. Student ma szanse na zdobycie specjalizacji odpowiadającej potrzebom zatrudnienia w architektonicznych studiach projektowych, zakładach produkujących meble, pracowniach aranżacji wnętrz lub pracy w charakterze niezależnego projektanta. Absolwent jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku. Absolwent studiów II stopnia na kierunku architektura wnętrz jest przygotowany do dojrzałego i świadomego podejmowania twórczej i samodzielnej pracy związanej z kształtowaniem przestrzeni wnętrz i wystaw. W wyniku procesu kształcenia na studiach drugiego stopnia nastawionego na indywidualny rozwój osobowości twórczej oraz kreatywnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy projektowej absolwent jest przygotowany do wykonywania wolnego zawodu architekta wnętrz lub pracy w zespołach projektowych, tworzenia ich oraz kierowania nimi. Poszerzone kompetencje w zakresie projektowania sprzętów i urządzeń wyposażenia wnętrz oraz wystaw umożliwiają szerokie rozumienie kontekstu sztuki projektowej, a także przygotowują do projektowania kompleksowego. Absolwent posiada umiejętność krytycznej oceny swoich działań twórczych i artystycznych oraz kreowania własnego wizerunku jako twórcy-projektanta i artysty. Potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej, rozumie potrzebę samodoskonalenia i ciągłego dokształcania. Jest też przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski - część ustna

  Przeprowadzony zostanie również egzamin wstępny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje wiedzą i umiejętnościami warsztatowymi w tradycyjnych i współczesnych technikach grafiki. Jego możliwości warsztatowe pozwalają na nieskrępowaną i indywidualną twórczość. Już na pierwszym roku podstawy tradycyjnych technik druku (linoryt, litografia, drzeworyt, akwaforta, akwatinta, sucha igła, sitodruk i in.) są łączone z grafiką cyfrową 2D, 3D oraz animacją. Struktura Katedry Grafiki Artystycznej pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin grafiki artystycznej oraz dedykowanych im pracowni, umożliwiając młodym adeptom sztuki poszukiwanie własnej drogi artystycznej. Cały proces dydaktyczny

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski - część ustna

  Zostanie przeprowadzaony egzamin wstępny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest wynik egzaminu dodatkowego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)