Studiując na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz umiejętności poszukiwane i oczekiwane przez przyszłych pracodawców. Firmy z szeroko pojętej branży rolno-spożywczej, gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne oraz zakłady przemysłowe w kraju i na całym świecie wykazują nieustannie rosnące zapotrzebowanie na absolwentów kierunku ZOOTECHNIKA oraz specjalistów potrafiących wykorzystywać na każdym etapie produkcji zaawansowane metody BIOTECHNOLOGICZNE. Dynamicznie rozwijający się rynek produktów i usług kierowanych do właścicieli zwierząt domowych wykazuje coraz większe zainteresowanie absolwentami unikatowego w skali kraju kierunku KYNOLOGIA.

Studenci Wydziału mają do dyspozycji laboratoria badawcze, w których poza zajęciami dydaktycznymi rozwijać mogą swoje zainteresowania, realizując prace dyplomowe, własne projekty oraz wykonując badania naukowe w ramach działalności studenckich kół naukowych. Infrastruktura Wydziału to nowoczesne, gruntownie wyremontowane pomieszczenia dydaktyczno-badawcze, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę m.in. do badań z zakresu biologii molekularnej, proteomiki, transkryptomiki, genomiki, mikrobiologii, hodowli komórkowych in-vitro. Do celów dydaktycznych i naukowych, wykorzystywane są zwierzętarnie, w których utrzymywane są zwierzęta inwentarskie, laboratoryjne oraz rodziny pszczele.

Studenci Wydziału mają możliwość odbywania zajęć praktycznych w wiodących ośrodkach u naszych partnerów z branży rolno-spożywczej, biotechnologicznej i kynologicznej, a tym samym bezpośredniego kontaktu z produkcją i usługami. W ramach programu ERASMUS zapewniamy możliwość odbywania części studiów na europejskich uczelniach partnerskich, np. w takich krajach jak Hiszpania, Niemcy, Grecja, Bułgaria, Słowenia, Węgry, Czechy czy Francja. Lista uczelni partnerskich jest stale powiększana i uaktualniana zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów. W ramach programu IAESTE studenci mają możliwość odbywania praktyk w firmach lub jednostkach naukowych na całym świecie.

Dlatego absolwenci naszego Wydziału bez trudu znajdują zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą, a także są kompleksowo przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Gwarantujemy Ci, że jako absolwent Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt staniesz się dobrze wykształconym, rozpoznawalnym na rynku specjalistą z zakresu BIOTECHNOLOGII, ZOOTECHNIKI lub KYNOLOGII.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opinie (0)