Al. Marszałka Piłsudskiego 46,

81-378 Gdynia

tel.: 58 523 66 17

fax. 58 523 55 35

e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

http://oig.ug.edu.pl/

Al. Marszałka Piłsudskiego 46,

81-378 Gdynia

tel.: 58 523 66 17

fax. 58 523 55 35

e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

http://oig.ug.edu.pl/

– Rekrutacja 2019 –

Nowości w programach studiów na kierunkach dofinansowanych w ramach projektu

„ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”,

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (EFS POWER)

 

Co zyskają studenci?

 • rozwiną kompetencje zawodowe, miękkie i językowe

 • poznają najnowsze trendy w prowadzonych badaniach w swojej dziedzinie

 • doświadczą innowacyjnych metod nauczania

 • przećwiczą rozwiązywanie Case Studies w interdyscyplinarnych grupach

 • odbędą płatne staże zawodowe

Oferta dla studentów kierunku Oceanografia: studia licencjackie (cykl kształcenia 2019-2022) oraz uzupełniające studia magisterskie MSU (cykl kształcenia 2019-2021)

 • Nowe przedmioty obowiązkowe, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne realizowane w pełnym wymiarze na nowoczesnym statku naukowo-badawczym r/v Oceanograf:

  • „Podstawy interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego” w wymiarze 20 godzin, zaplanowane na 2 semestr studiów licencjackich,

  • „Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego” w wymiarze 20 godzin, zaplanowane już na I roku studiów magisterskich (2 semestr).

Ww. przedmioty realizowane będą w oparciu o specjalnie przygotowane skrypty dla studentów, które pozwolą na skuteczną naukę oraz sprawny przebieg projektów badawczych realizowanych na statku.

Dodatkowo każdy student uczestniczący w tych zajęciach przejdzie również certyfikowane przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR). Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne dla studentów i zostanie sfinansowane z projektu!

 • Nowy przedmiot obowiązkowy w języku angielskim wspólny dla licencjatu oraz MSU „Recent findings in ocean research” w wymiarze 30 godzin. Ten wykład konwersatoryjny prowadzony będzie przez wykładowców z zagranicy! Dzięki kontaktowi z najlepszymi oceanografami na świecie studenci poznają najnowsze trendy w badaniach oceanów, co pomoże zaplanować ich ścieżki kariery zawodowej. Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim RA 2019/2020!

 • Nowy przedmiot „do wyboru”, pn. „Innowacje w oceanografii – spojrzenie w przyszłość”, to wykład konwersatoryjny w wymiarze 20 godzin, również wspólny dla studiów I i II stopnia. Do poprowadzenia tego wykładu zaproszeni zostaną praktycy i przedstawiciele pracodawców. Zachęcamy do wybrania spotkań w ramach tych zajęć – będzie to unikalna możliwość spotkania z oceanografami pracującymi w zawodzie w kraju! Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim RA 2019/2020!

 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych interdyscyplinarnych warsztatach/zadaniach praktycznych opartych na technikach Case Study Solving. Warsztaty powadzone będą w oparciu o 18 Case Studies bazujących na rzeczywistych przypadkach przez pracodawców oraz pracowników naukowych Wydziału. Studenci Oceanografii rozwiązujący Case Studies wraz ze studentami Gospodarki przestrzennej będą objęci superwizją przez prowadzących.

 • Płatne staże zawodowe – 20 studentów studiów licencjackich weźmie udział w stażach i otrzyma stypendium, zwrot za dojazdy, dofinansowanie do zakwaterowania i ubezpieczenie na czas stażu.

Oferta dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna: studia licencjackie (cykl kształcenia 2019-2022) oraz uzupełniające studia magisterskie MSU (cykl kształcenia 2019-2021)

 • Nowy przedmiot obowiązkowy w języku angielskim wspólny dla licencjatu oraz MSU „Recent findings in urban socio-economic development” w wymiarze 30 godzin. Ten wykład konwersatoryjny prowadzony będzie przez wykładowców z zagranicy! Dzięki kontaktowi z najlepszymi specjalistami z dziedziny zarządzania przestrzenią na świecie studenci poznają najnowsze trendy co pomoże zaplanować ich ścieżki kariery zawodowej. Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim RA 2019/2020!

 • Nowy przedmiot „do wyboru”, pn. „Innowacyjna gospodarka przestrzenna – spojrzenie w przyszłość”, to wykład konwersatoryjny w wymiarze 20 godzin, również wspólny dla studiów I i II stopnia. Do poprowadzenia tego wykładu zaproszeni zostaną praktycy i przedstawiciele pracodawców. Zachęcamy do wybrania spotkań w ramach tych zajęć – będzie to unikalna możliwość spotkania z planistami, menedżerami i specjalistami pracującymi w zawodzie w kraju! Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim RA 2019/2020!

 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych interdyscyplinarnych warsztatach/zadaniach praktycznych opartych na technikach Case Study Solving. Warsztaty powadzone będą w oparciu o 18 Case Studies bazujących na rzeczywistych przypadkach przez pracodawców oraz pracowników naukowych Wydziału. Studenci Gospodarki przestrzennej rozwiązujący Case Studies wraz ze studentami Oceanografii będą objęci superwizją przez prowadzących.?

 • Płatne staże zawodowe – 30 studentów studiów licencjackich weźmie udział w stażach i otrzyma stypendium, zwrot za dojazdy, dofinansowanie do zakwaterowania i ubezpieczenie na czas stażu.

Opinie (10)

Szymon Ocena

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to interesująca przygoda. Zwłaszcza, gdy studiuje się tak ciekawy i wyjątkowy kierunek jakim jest Oceanografia. Polecam wszystkim. Studia nie muszą być nudne i pozbawione frajdy

Marcin Ocena

Studiuję na Uniwersytecie Gdańskim na drugim roku i jestem z tych studiów zadowolony. UG to ważna i bardzo dobra uczelnia.

Bartek Ocena

Warto studiować na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ można zdobyć tutaj wysokiej jakości wykształcenie, a poza tym studiuje się w pięknym mieście.

Patrycja Ocena

Studia na Uniwersytecie Gdańskim są wyjątkowe. Oferują zdobycie wiedzy nowoczesnej, innowacyjnej i co najważniejsze, praktycznej. UG jest uczelnią, którą powinny wybierać osoby, które myślą o ciekawej pracy i realizacji ambitnych planów

Paweł Ocena

Studia powinny dawać satysfakcję, inaczej stają się tylko męczącym obowiązkiem. Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko gwarancja dobrego wykształcenia, ale także nauka w dobrym towarzystwie na ciekawych zajęciach.

Tomek Ocena

Uniwersytet Gdański to ważna uczelnia, która znana jest nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Dobrze się tutaj studiuje, ponieważ plan wypełniają ciekawe zajęcia i nie ma żadnych zbędnych wykładów.

Hubert Ocena

Geografia zawsze była moim ulubionym przedmiotem w szkole, a potem stała się ogromną pasją. Co zrozumiałe, chciałem rozwijać swoje zainteresowania w najlepszym do tego miejscu. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Gdańskim.

Marcin Ocena

Uniwersytet Gdański to świetna i znacząca uczelnia, która umożliwia kształcenie w różnorodnych dyscyplinach. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Kamil Ocena

bardzo miła atmosfera i super wykładowcy

Student Ocena

Studia ciekawe, interesujące, obejmujące szeroką wiedzę.