• HYDROTECHNIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Studia skierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą hydrotechniką lub zainteresowanych powyższą tematyką. Do potencjalnych kandydatów na Studia zaliczyć można:

  • pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami wodnymi w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych projektowaniem, eksploatacją i zarządzaniem obiektami hydrotechnicznymi.
  • absolwentów szkół wyższych wszystkich typów zajmujących się zawodowo zagadnieniami szeroko pojętej gospodarki wodnej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH I GMINIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent Podyplomowych Studiów „Ochrona Środowiska w zakładach przemysłowych i gminie” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla środowiska oraz procesów i metod stosowanych w  zapobieganiu jego zanieczyszczania  Zapoznaje się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi ochrony wód i gleb, gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, aktami prawnymi w ochronie środowiska. Studia o charakterze doskonalącym umiejętności. Celem kształcenia jest nabycie szczegółowej wiedzy  i umiejętności sporządzania raportów oddziaływania na środowisko oraz wniosków o pozwolenia sektorowe i zintegrowane.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TECHNOLOGIA BIM W PROJEKTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów jest propagowanie idei projektowania, realizacji inwestycji oraz zarządzania obiektami z wykorzystaniem technologii BIM. Absolwent, który ukończy studia posiądzie wiedzę i umiejętności niezbędne do odpowiedniego określenia wymagań zamawiającego, zaplanowania przepływu informacji w procesie projektowania i realizacji inwestycji, przeprowadzenia procesu modelowania (3D, parametryczne, na podstawie chmury punktów, instalacje), pracy zespołowej i współpracy międzybranżowej, wykrywania kolizji, wymiarowania i detalowania konstrukcji, opracowania dokumentacji rysunkowej i zestawień, przedmiarowania i kalkulacji kosztów (5D), opracowania harmonogramów (4D), wykonywania analiz energetycznych i środowiskowych (6D), wykorzystania modeli w procesie zarządzania obiektem (7D). Nabędzie on także kompetencje społeczne związane z tworzeniem i utrzymywaniem właściwych relacji w środowisku zawodowym i życiu prywatnym.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia o charakterze doskonalącym umiejętności. Celem kształcenia jest nabycie szczegółowej wiedzy  i umiejętności dotyczących innowacyjnego oraz kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą komunalną, w tym infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną. Studia skierowane są dla kadry kierowniczej spółek, zakładów i innych jednostek sektora komunalnego oraz osób, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje i wzbogacić wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno-ściekowej” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na profesjonalne korzystanie z instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej. Słuchacz studiów potrafi zorganizować działania w ramach organizacji zarządzania w jednostce komunalnej i przedsiębiorstwie w sytuacjach kryzysowych oraz podczas modernizacji zarządzanej infrastruktury. Program studiów gwarantuje wieloaspektowe podejście do nowoczesnego zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (5)

Trzymajcie się tam na tej politechnice Ocena

Trzeba mieć naprawdę dobrą psychikę żeby wytrzymać na wydziale budownictwa architektury i inzynierii środowiska, bardzo dużo osób odpada w trakcie studiów..poziom jest naprawdę wysoki.. po 4 latach zostaje tylko garstka osób. Nie każdy wykładowca zasługuje na pochwały...są też tacy którzy nie wiem co tam jeszcze robią..

Marcelina Ocena

Studiuje na kierunku Inżynieria Środowiska już 3 rok. Zostanę tu na studia drugiego stopnia

Justyna Ocena

Polecam Architekturę, bardzo ciekawe zajęcia, trochę za dużo teorii, ale jest ok

Olga Ocena

bardzo dobra organizacja wydziału, szybka informacja w razie odwołania zajęć- co bardzo ważne dla osób pracujących

Nina Ocena

Polecam wszystkim :-)