• AUDYT I CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia szczególnie dedykowane są dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu energooszczędności w budownictwie. Studia podyplomowe "Audyt i certyfikacja energetyczna budynków" stawiają sobie za zadanie rozszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, a także w trakcie pracy zawodowej. Nowoczesne materiały i technologie budowlane umożliwiają ich wykorzystanie podczas projektowania i realizacji budynków. Ma to wiele zalet w kontekście uzyskania jak najlepszych rozwiązań, chroniących zrealizowany obiekt przed nadmiernym zużyciem energii podczas jego eksploatacji. Studia po raz pierwszy zostały zorganizowane w roku akademickim 2008/2009 Program studiów uzyskał pozytywną opinię Ministra Infrastruktury oraz został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończenie studiów umożliwia wpisanie do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej - prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH I GMINIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent Podyplomowych Studiów „Ochrona Środowiska w zakładach przemysłowych i gminie” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla środowiska oraz procesów i metod stosowanych w  zapobieganiu jego zanieczyszczania  Zapoznaje się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi ochrony wód i gleb, gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, aktami prawnymi w ochronie środowiska. Studia o charakterze doskonalącym umiejętności. Celem kształcenia jest nabycie szczegółowej wiedzy  i umiejętności sporządzania raportów oddziaływania na środowisko oraz wniosków o pozwolenia sektorowe i zintegrowane.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA BIM W PROJEKTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów jest propagowanie idei projektowania, realizacji inwestycji oraz zarządzania obiektami z wykorzystaniem technologii BIM. Absolwent, który ukończy studia posiądzie wiedzę i umiejętności niezbędne do odpowiedniego określenia wymagań zamawiającego, zaplanowania przepływu informacji w procesie projektowania i realizacji inwestycji, przeprowadzenia procesu modelowania (3D, parametryczne, na podstawie chmury punktów, instalacje), pracy zespołowej i współpracy międzybranżowej, wykrywania kolizji, wymiarowania i detalowania konstrukcji, opracowania dokumentacji rysunkowej i zestawień, przedmiarowania i kalkulacji kosztów (5D), opracowania harmonogramów (4D), wykonywania analiz energetycznych i środowiskowych (6D), wykorzystania modeli w procesie zarządzania obiektem (7D). Nabędzie on także kompetencje społeczne związane z tworzeniem i utrzymywaniem właściwych relacji w środowisku zawodowym i życiu prywatnym.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia o charakterze doskonalącym umiejętności. Celem kształcenia jest nabycie szczegółowej wiedzy  i umiejętności dotyczących innowacyjnego oraz kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą komunalną, w tym infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną. Studia skierowane są dla kadry kierowniczej spółek, zakładów i innych jednostek sektora komunalnego oraz osób, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje i wzbogacić wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno-ściekowej” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na profesjonalne korzystanie z instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej. Słuchacz studiów potrafi zorganizować działania w ramach organizacji zarządzania w jednostce komunalnej i przedsiębiorstwie w sytuacjach kryzysowych oraz podczas modernizacji zarządzanej infrastruktury. Program studiów gwarantuje wieloaspektowe podejście do nowoczesnego zarządzania.

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Marcelina Ocena

Studiuje na kierunku Inżynieria Środowiska już 3 rok. Zostanę tu na studia drugiego stopnia

Justyna Ocena

Polecam Architekturę, bardzo ciekawe zajęcia, trochę za dużo teorii, ale jest ok

Olga Ocena

bardzo dobra organizacja wydziału, szybka informacja w razie odwołania zajęć- co bardzo ważne dla osób pracujących

Nina Ocena

Polecam wszystkim :-)