• INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Informatyka
  Na kierunku Informatyka prowadzone są studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia trwają 7 semestrów, kończą uzyskaniem tytułu inżyniera informatyka.
  Informatyka jest dziedziną łączącą wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji. Absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętności biegłego programowania, administrowania i zarzadzania bazami danych oraz systemami i sieciami komputerowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: