• INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Informatyka
  Na kierunku Informatyka prowadzone są studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia trwają 7 semestrów, kończą uzyskaniem tytułu inżyniera informatyka.
  Informatyka jest dziedziną łączącą wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji. Absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętności biegłego programowania, administrowania i zarzadzania bazami danych oraz systemami i sieciami komputerowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Matematyka
  Na kierunku Matematyka prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
  Matematyka nazywana jest królową nauk i stanowi podstawy wielu innych dziedzin. Studia na tym kierunku dostarczają absolwentom pogłębionej wiedzy matematycznej oraz kształcą w nich umiejętność matematycznego rozumowania, przeprowadzania złożonych obliczeń oraz formułowania i zapisywania w sposób formalny problemów matematycznych na podstawie danych ilościowych. Dają także możliwość przekazywania i wyjaśniania treści matematycznych spotykanych w trakcie pracy w różnych zawodach i na różnych stanowiskach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: