• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Ekonomia
  tudia na kierunku Ekonomia prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata nauk ekonomicznych. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają  4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra ekonomii.
  Kierunek Ekonomia kształci specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Podczas studiów studenci poznają zagadnienia ekonomiczne oraz zjawiska: bezrobocia, inflacji, równowagi i wzrostu gospodarczego. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: