Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

Telefon: +48 (71) 375-2462; 375-2789

Fax +48 (71) 343-5728

http://www.wnoz.uni.wroc.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

Telefon: +48 (71) 375-2462; 375-2789

Fax +48 (71) 343-5728

http://www.wnoz.uni.wroc.pl

 • GEOTURYSTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Geoturystyka są propozycją dydaktyczną Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego adresowaną do osób pracujących lub chcących podejmować działalność w branży turystycznej, które ukończyły studia I stopnia (6 poziom kwalifikacji PRK).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM "EKOZNAWCA" - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów będą posiadać swobodną umiejętność rozpoznania poszczególnych elementów środowiska naturalnego, przede wszystkim chronionych i rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poznają główne typy zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a osiągnięte wiadomości pozwolą im na samodzielne prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, tworzenie planów ochrony parków narodowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000 oraz innych obiektów chronionych. Przekazywane na studiach informacje umożliwiają także wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych i dokumentacji przyrodniczej, rolnośrodowiskowej. Podstawowym celem studiów jest wszechstronne omówienie zróżnicowania środowiska przyrodniczego kraju oraz zapoznanie z systemem ochrony przyrody w Polsce. W trakcie studiów omawiane są również zagadnienia związane z wymieraniem gatunków i zanikiem różnorodności ekosystemów oraz inwazją organizmów obcych. W programie studiów prezentowane są również podstawowe kwestie związane z ochroną i zróżnicowaniem środowiska abiotycznego, aspekty prawne ochrony przyrody i środowiska, podstawy kartografii przyrodniczej oraz zasady prowadzenia edukacji i komunikacji społecznej. Podczas studiów szczególną uwagę skupia się na ćwiczeniach terenowych oraz udziale ekspertów zewnętrznych w procesie kształcenia. Absolwent, po zdaniu egzaminu, może otrzymać certyfikat eksperta ochrony przyrody, potwierdzający jego kompetencje w przygotowaniu do pracy w ochronie środowiska naturalnego. Dodatkowo studenci mogą ubiegać się o zaświadczenie potwierdzające ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania ekspertyzy przyrodniczej (botanicznej lub ornitologicznej) do planu rolnośrodowiskowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

adam Ocena odpowiedz

Studiuję Turystykę na Uniwersytecie Wrocławskim by potem promować swoje miasto, swój region, pokazać innym jak wiele ma do zaoferowania.

filip Ocena odpowiedz

Gospodarka przestrzenna to coraz popularniejsza dziedzina, a zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia z nią związane.

jacek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, w której nie ma miejsca na nudę, a program zajęć przyciąga studentów jak magnes

bartosz Ocena odpowiedz

Geografia na Uniwersytecie Wrocławskim to coś, co zaciekawi każdego zainteresowanego światem, człowiekiem i przyrodą

boik Ocena odpowiedz

Pozytywni ludzie, kompetentna kadra, polecam!