• BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Biologia
  Studia przeznaczone są dla nauczycieli innych specjalności, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje lub absolwentów studiów wyższych, którzy chcą doskonalić posiadaną wiedzę. Głównym ich celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu biologii. Słuchacze zdobędą umiejętności, które ułatwią im poznanie otaczającego ich świata żywego oraz umożliwią zrozumienie procesów życiowych organizmów. Przedmiotami realizowanymi na studiach będą biologia komórki, budowa roślin, budowa zwierząt, różnorodność roślin i grzybów, różnorodność zwierząt, biochemia i biologia molekularna, fizjologia zwierząt, fizjologia roślin, budowa i fizjologia człowieka z elementami antropologii, mikrobiologia i wirusologia, genetyka, ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, mechanizmy ewolucji, zajęcia terenowe, dydaktyka biologii, praktyka w szkole.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biologia wymagane są ukończone studia wyższe.

 • BIOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa
  Studia podyplomowe z biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków i specjalności, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych zastosowań nauk biologicznych do rozwiązywania problemów z zakresu kryminalistyki. Studia kierowane są również do osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie biologii sądowej. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje są przydatne pracownikom policji, straży miejskiej, pracownikom zakładów penitencjarnych, strażakom, służbom celnym, pracownikom administracji sądowej, absolwentom wyższych szkół policyjnych, prokuratorom oraz adwokatom.
  Absolwenci uzyskają teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych przydatnych w pracy w laboratorium kryminalistycznym, na miejscu zbrodni czy w trakcie trwania śledztwa. Słuchacz w szczególności poszerzy swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: genetyki sądowej (techniki biologii molekularnej w identyfikacji osobnika), metod antropologicznych (antroposkopia), metod analitycznych (toksykologia sądowa), technik zabezpieczenia śladów biologicznych, technik daktyloskopijnych i innych. Umiejętność posługiwanie się tymi technikami, wiedza teoretyczna z biologii sądowej oraz znajomość wybranych aspektów aktów prawnych, przygotowuje absolwentów do pracy w laboratorium kryminalistycznym oraz do współpracy z pracownikami wydziałów kryminalnych, administracji sądowej, prawników oraz wszędzie tam, gdzie znajduje zastosowanie biologia sądowa.  
  Studia kierowane są do wszystkich tych, którzy pracują lub planują pracę w laboratoriach kryminalistycznych, jako technicy kryminalistyki oraz osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacji w zakresie współczesnych metod biologicznych w zastosowaniach sądowych. Studia są również szansą dla indywidualnego rozwoju (Lifelong Learning Programme – LLP) i tym samym, dają większe szanse na trudnym rynku pracy.
  Dużą zaletą studiów podyplomowych w zakresie biologii sądowej jest umocowanie studiów na jednym z najlepszych wydziałów biologicznych w Polsce, osoby prowadzące zajęcia to wykładowcy z Wydziału Biologii UAM i Wydziału Prawa i Administracji UAM, pracownicy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, policjanci z Wydziałów Kryminalnych KWP w Poznaniu oraz biegli sądowi z laboratorium kryminalistycznego KWP w Poznaniu. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa wymagane są ukończone studia wyższe.

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA BIOLOGII I PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody
  Studia mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać wymagane prawem kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przyrody w szkołach podstawowych oraz biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent studiów otrzyma przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne pozwalające na pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych oraz otrzyma przygotowanie z zakresu dydaktyki przyrody i biologii pozwalające prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania i wspierać rozwój intelektualny uczniów. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku biologia lub innych kierunków pokrewnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody wymagane są ukończone studia wyższe.

 • PRZYRODA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Przyroda
  Studia Podyplomowe „Przyroda” przeznaczone są dla nauczycieli innych specjalności oraz osób posiadających wykształcenie co najmniej licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym i chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje umożliwiające nauczanie przyrody w szkole podstawowej. Głównym ich celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu biologii, fizyki, chemii, geografii i dydaktyki przyrody. Słuchacze zdobędą umiejętności, które ułatwią im poznanie otaczającego ich świata żywego oraz umożliwią zrozumienie procesów życiowych organizmów. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 350 godzin dydaktycznych i 60 godzin praktyk w szkole. Odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Przyroda wymagane są ukończone studia wyższe.

Opinie (4)

k. Ocena

Czy osoba po profilu społecznym będzie w stanie ogarnąć cały zakres fizyczno-chemiczny?

Basia Ocena

Profesjonale podejście do studenta

Kamil Ocena

Jestem absolwentem tego Wydziału i szczerze polecam

Studentka Ocena

.