Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku”

ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik

tel. 32 429 57 07

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RCKI/Strony/Witamy.aspx

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku”

ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik

tel. 32 429 57 07

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RCKI/Strony/Witamy.aspx

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie matematyki i fizyki oraz wybranych dziedzin techniki – elektroniki, informatyki i inżynierii materiałowej. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez podstawy: chemii, konstrukcji maszyn, automatyki i robotyki oraz metod sterowania. Dzięki temu jest dobrze przygotowany do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki i ma podstawy do rozwiązywania problemów powstających na styku różnych dziedzin techniki. W ramach bloku przedmiotów podstawowych absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu: fizyki ogólnej, analizy matematycznej, chemii i chemii fizycznej, rysunku technicznego i geometrii wykreślnej, elektroniki analogowej i cyfrowej, elektrotechniki, mechaniki i podstaw budowy maszyn, automatyki, metod eksperymentalnych fizyki, metod numerycznych i podstaw programowania oraz automatyzacji pomiarów. Przedmioty specjalistyczne obejmują zagadnienia z zakresu: aparatury próżniowej, technologii wysokiej próżni, systemów sterowania, czujników wielkości fizycznych, metod izotopowych, programowania sterowników i kontrolerów oraz obsługi baz danych. Program studiów jest konsultowany z przedstawicielami przemysłu, aby możliwie jak najlepiej przygotować absolwenta do wymogów współczesnego rynku pracy. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną Politechniki Śląskiej i specjalistów z doświadczeniem pracy w przemyśle. Integralną częścią studiów są praktyki przemysłowe

  wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia: