Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE w Jeleniej Górze

ul. Nowowiejska 3,

58-500 Jelenia Góra

tel. 75 75 38 202

http://www.ezit.ue.wroc.pl/

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE w Jeleniej Górze

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Nowowiejska 3,

58-500 Jelenia Góra

tel. 75 75 38 202

http://www.ezit.ue.wroc.pl/

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Jelenia Góra - kierunek Ekonomia
  SPECJALNOŚĆ: Ekonomia menedżerska
  Posiadasz zdolności analitycznego myślenia? Chcesz doskonalić tę umiejętność tak ważną i cenioną przez pracodawców? Ekonomia menedżerska jest specjalnością dla Ciebie! Po jej ukończeniu będziesz mógł pracować w departamentach analitycznych przedsiębiorstw, instytucjach finansowych i gospodarczych, centrach decydenckich szczebla regionalnego.
  SPECJALNOŚĆ: Gospodarka i administracja publiczna
  Specjalność Gospodarka i administracja publiczna przygotowuje przyszłych pracowników administracji rządowej i samorządowej, gospodarki komunalnej, biur obrotu nieruchomościami oraz projektowania urbanistycznego. Wykształcenie w zakresie gospodarki i administracji publicznej umożliwia absolwentom lepszy start w ubieganiu się o pracę m.in. w administracji rządowej, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych i zarządach powiatów, czy urzędach wojewódzkich.
  SPECJALNOŚĆ: Rachunkowość i doradztwo finansowe
  Ukończenie tej specjalności umożliwi Ci zdobycie wymarzonej pracy zarówno w sektorze usług publicznych, jak i w sektorze gospodarczym. Jeśli chcesz zostać specjalistą we wszystkich sferach gospodarki, otworzyć dla siebie możliwości rozwoju kariery zawodowej w prestiżowych i prawnie chronionych zawodach w drodze pozyskiwania krajowych i międzynarodowych certyfikatów oraz przystępowania do egzaminów państwowych m.in. na biegłego rewidenta, analityka finansowego, maklera itp., jest to z pewnością specjalność dla Ciebie!
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka lub język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Jelenia Góra - kierunek Turystyka
  SPECJALNOŚĆ: Spa & Wellness
  Specjalność ta kształci przyszłych przedsiębiorców oferujących usługi z zakresu SPA & Wellness, tj. menedżerów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, ośrodków i gabinetów odnowy biologicznej, a także menedżerów obiektów hotelarskich specjalizujących się w obsłudze segmentów rynku uzdrowiskowego. Kształcenie na specjalności obejmuje m.in.: turystykę SPA & Wellness, podstawy balneologii, promocję i profilaktykę zdrowotną, zarządzanie przedsiębiorstwem uzdrowiskowym, funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych, kształtowanie oferty i jakości usług w ośrodkach SPA & Wellness.
  SPECJALNOŚĆ: Turystyka w regionie
  Specjalność Turystyka w regionie kształci specjalistów w zakresie zarządzania rozwojem turystyki w miejscowościach i regionach turystycznych, przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych w organach administracji publicznej szczebla lokalnego (urzędy wojewódzkie i marszałkowskie), a także krajowego (urzędy centralne) oraz w instytucjach współpracy na rzecz rozwoju turystyki (np. euroregiony, lokalne i regionalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego itp.).
  SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
  Specjalność ta przygotowuje kadry menedżerskie dla przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego, tj. hoteli, biur podróży, firm transportowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce, w tym w agroturystyce. Kształcenie na specjalności obejmuje m.in.: międzynarodowe korporacje w turystyce, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach turystycznych, kształtowanie wizerunku przedsiębiorstw, obsługę klienta w turystyce oraz rachunkowość firm turystycznych.
  SPECJALNOŚĆ: Menedżer turystyki
  Specjalność ta pozwoli Ci zapoznać się z problematyką podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych. W ramach tej specjalności przygotowujemy studentów do pełnienia funkcji zarządczych w każdym przedsiębiorstwie turystycznym, a także szerzej w przedsiębiorstwie usługowym. Stale wzbogacany i aktualizowany, zwracający uwagę na najnowsze trendy w turystyce oraz wymiar międzynarodowy działalności turystycznej program nauczania nie tylko dostarcza nowoczesnej i niezbędnej wiedzy do prowadzenia własnego biznesu, ale również ułatwia przedsiębiorstwom zarządzanym przez naszych absolwentów osiąganie sukcesu rynkowego.
  SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych
  Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy pozwalającej profesjonalnie zarządzać finansami przedsiębiorstw turystycznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i metod zarządczych. Kształtuje ona umiejętność podejmowania korzystnych dla przedsiębiorstwa turystycznego decyzji finansowych pozwalających osiągać wysoki poziom rentowności i płynności finansowej. Specjalista z dziedziny rachunkowości finansowej i podatkowej to szczególnie poszukiwany zawód przez podmioty gospodarcze działające w turystyce. Oprócz wiadomości i umiejętności z dziedziny finansów i rachunkowości absolwent zdobędzie również wiedzę nt. prawa w turystyce, marketingu, specyfiki funkcjonowania firm turystycznych na rynkach międzynarodowych oraz wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej w turystyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (jeżeli nie został wybrany wyżej),matematyka (jeżeli nie została wybrana wyżej), geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Jelenia Góra -  kierunek Zarządzanie
  SPECJALNOŚĆ: Logistyka menedżerska
  Jeśli chcesz zostać cenionym specjalistą – menedżerem zarządzającym i koordynującym procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, rozważ specjalność Logistyka menedżerska. Poznasz zagadnienia z zakresu zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i redystrybucji. Nabędziesz umiejętności analizy systemu logistycznego oraz łańcucha dostaw przedsiębiorstwa. Studiując tę specjalność poznasz sposoby doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Będziesz miał również okazję do doskonalenia umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez uczestnictwo w tzw. firmie symulacyjnej. Dla studentów chcących rozwijać się naukowo z zakresie logistyki, proponujemy uczestnictwo w Kole Naukowym LoGRiT.
  SPECJALNOŚĆ: Zarządzania jakością i środowiskiem
  Jeżeli chcesz uzupełnić swoją ogólną wiedzę z zakresu zarządzania o kompleksową, specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania jakością i środowiskiem studiuj tę specjalność. Da Ci ona możliwość diagnozowania i rozwiązywania problemów w organizacjach oraz ich doskonalenia i rozwoju. Absolwenci tej specjalności są cenionymi specjalistami na rynku pracy.
  SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw
  Specjalność ta kształci przyszłych menedżerów zarządzających firmami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi oraz łańcuchami dostaw. Ucząc się przedsiębiorczości przygotowany będziesz do podjęcia własnych inicjatyw gospodarczych. Studiując tę specjalność zapewnisz sobie wszechstronność, pozwalającą łatwiej dostosować Ci się do potrzeb europejskiego rynku pracy. W trakcie studiów na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw uczymy myśleć nieszablonowo. Podejmując dyskusje na zajęciach dajemy Ci możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów. Możesz nabyć wiedzę o tym, jak kreować wartość przedsiębiorstwa oraz łańcucha dostaw poprzez doskonalenie poszczególnych obszarów ich funkcjonowania.
  SPECJALNOŚĆ: Zarządzania jakością, środowiskiem i ryzykiem
  Jeżeli chcesz uzupełnić swoją ogólną wiedzę z zakresu zarządzania o kompleksową, specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania jakością, środowiskiem i ryzykiem studiuj tę specjalność. Da Ci ona możliwość diagnozowania i rozwiązywania problemów w organizacjach oraz ich doskonalenia i rozwoju. Absolwenci tej specjalności są cenionymi specjalistami na rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (jeżeli nie został wybrany wyżej),matematyka (jeżeli nie została wybrana wyżej), geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)