ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00 – 908 Warszawa 46

22 683 79 18

www.wlo.wat.edu.pl

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00 – 908 Warszawa 46

22 683 79 18

www.wlo.wat.edu.pl

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek logistyka

  Program kształcenia dla kierunku studiów logistyka o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z podmiotami, zajmującymi się szeroko rozumianą logistyką. Wydział Logistyki utrzymuje w tym względzie stałą współpracę z kilkudziesięcioma podmiotami logistycznymi funkcjonującymi w obszarze gospodarki cywilnej i wojskowej. Program studiów na kierunku logistyka obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne) oraz 3 miesięczną praktykę zawodową.

  Absolwent kierunku logistyka posiada wszechstronną wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu logistyka. Potrafi swobodnie poruszać się w obszarach obejmujących analizowanie, planowanie, kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepływów finansowych, przepływów fizycznych surowców, materiałów i wyrobów gotowych, odpadów oraz przepływów informacyjnych. Bazując na wiedzy ekonomicznej oraz znajomości funkcjonowania rynków wyrobów i usług absolwent przygotowany jest do podejmowania decyzji i analizowania zjawisk gospodarczych w obszarze logistyki. Potrafi dokonywać oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży TSL, identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firmy na rynku w warunkach konkurencji oraz oceny możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy.

  Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach (transportowych, spedycyjnych, dystrybucyjnych, handlowych), centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach (projektowych, badawczo-rozwojowych, doradczych), instytucjach (rządowych i samorządowych) zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   

   
   

  Studia II stopnia
   

  Proces rekrutacji przebiega na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów oraz posiadanych kompetencji. O przyjęcie na kierunek logistyka może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera.

   

   

 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek obronność państwa

  Program kształcenia dla kierunku studiów obronność państwa o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Program studiów na kierunku obronność państwa obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne) oraz 3 miesięczną praktykę zawodową.

  Kierunek studiów Obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny. Osiągnięcie przez absolwenta specjalizacji jednoznaczne będzie z uzyskaniem kompetencji umożliwiających zrozumienie i analizę różnorodnych zjawisk i procesów, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych obszarów systemów bezpieczeństwa i obronności państwa.

  Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych, spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Obronność państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
  • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

   


  Studia II stopnia

   

  Proces rekrutacji odbywa się na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów oraz posiadanych kompetencji. O przyjęcie na kierunek logistyka może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Kacper Ocena

Super. Kierunek skończony na tej uczelni ceni się wśród pracodawców.

magda Ocena

Przyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć. POLECAM


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: