Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

tel/fax: 34 325-05-04

e-mail: biuro@wimii.pcz.pl

wimii.pcz.czest.pl

al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

tel/fax: 34 325-05-04

e-mail: biuro@wimii.pcz.pl

wimii.pcz.czest.pl

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów informatyka

  Kierunek prowadzony jest w zakresie studiów technicznych i dedykowany jest pasjonatom komputerów. Studenci zdobywają wiedzę o nowoczesnych metodach tworzenia oprogramowania, zarządzaniu systemami informatycznymi, oraz administrowaniu sieciami komputerowymi. Ich wiedza bazuje na solidnych podstawach z zakresu matematyki. Absolwent poza metodami implementacji kodu poznaje również procesy wdrażania oraz testowania oprogramowania. Wiedza uzupełniona jest o zagadnienia z innych dziedzin, takich jak: sztuczna inteligencja czy grafika komputerowa.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • firmy dostarczające różnego rodzaju oprogramowanie (aplikacje internetowe, mobilne itp.) – Programista
  • firmy zbierające i przetwarzające duże ilości informacji, banki, instytucje finansowe – Analityk danych
  • urzędy i instytucje, firmy posiadające rozbudowaną infrastrukturę informatyczną – Administrator sieci
  • start-upy wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i centra badawcze – Data Scientist

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski, zakres Computational Intelligence and Data Mining prowadzony jest w całości w języku angielskim

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Programowanie aplikacji internetowych
  • Sieci komputerowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Aplikacje biznesowe i bazy danych
  • Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych
  • Cyberbezpieczeństwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Programowanie aplikacji internetowych
  • Sieci komputerowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Aplikacje biznesowe i bazy danych
  • Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego

  KIERUNEK PLANOWANY DO URUCHOMIENIA

  Celem tych studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, do pracy w sektorach gospodarki wytwarzających dużą ilość odpadów, w tym dla przemysłu wydobywczego, energetyki, budownictwa oraz przemysłu przetwórczego i chemicznego, a także w dedykowanych firmach zajmujących się odbiorem, selekcją oraz przetwarzaniem odpadów w produkty rynkowe.

  Student kierunku inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zamykania obiegu produktów, surowców i materiałów, redukcji ilości odpadów, szeroko rozumianego gospodarowania surowcami naturalnymi i odnawialnymi oraz planowania proekologicznych rozwiązań technologicznych. Nabędzie również umiejętności wykorzystywania odpowiednich technologii inżynierskich pozwalających na tworzenie produktów z odpadów oraz neutralizację substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.

  Głównymi firmami/przedsiębiorstwami wspierającymi kierunek nauczania są: Veolia, POLSKA UNIA Ubocznych Produktów Spalania, EKO-ZEC, PGE, Tauron, Grupa Ekotech, PCC Rokita. Konsultacje z przedstawicielami przemysłu wskazują, że istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, posiadające wiedzę z zakresu GOZ, co wskazuje, że absolwenci powinni bez trudu znaleźć zatrudnienie na bardzo wymagającym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów matematyka stosowana i technologie informatyczne

  Kształcenie na kierunku jest dostosowane do potrzeb rynku pracy poprzez powiązanie dwóch dyscyplin naukowych matematyki oraz informatyki technicznej i telekomunikacji, co w sposób uniwersalny przygotowuje absolwenta do aktywności na rynku pracy, a także do dalszego kształcenia. Absolwent posiada wiedzę z zakresu matematyki i informatyki na tyle wszechstronną, aby mógł rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, statystyczną analizą danych oraz posługiwać się różnymi technikami i narzędziami informatycznymi.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • instytucje specjalizujące się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizowaniu dużych zbiorów danych, a także analizowaniu i rozwiązywaniu problemów decyzyjnych występujących w rozmaitych obszarach rzeczywistości społeczno-gospodarczej
  • branża IT
  • przedsiębiorstwa z wielu branż przemysłu
  • sektor finansowo-ubezpieczeniowy
  • instytucje państwowe, np. urzędy statystyczne

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych
  • Modelowanie matematyczne i analiza danych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka stosowana i technologie informatyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

  Celem studiów jest wykształcenie inżynierów posiadających ogólną wiedzę z zakresu mechaniki i nauk pokrewnych, inżynierii cieplnej, automatyzacji i robotyki, projektowania i technologii elementów maszyn, przetwórstwa tworzyw sztucznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

  Absolwent nabywa umiejętności projektowania oraz obsługi maszyn do przetwórstwa materiałów i obróbki elementów maszyn, maszyn energetyki cieplnej, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programistycznymi zarówno w zakresie projektowania, jak i technologii. Studia na kierunku przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów badawczych i innowacyjnych oraz do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej, dyskusji wyników badań, formułowania problemów inżynierskich.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • biura projektowe
  • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego
  • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn
  • firmy technologiczne
  • zakłady przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego
  • firmy doradcze i audytorskie
  • instytucje naukowo-badawcze
  • własna działalność gospodarcza w zakresie technologii maszyn

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski, angielski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Spawalnictwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Spawalnictwo
  • Modelling and simulation in mechanics

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Spawalnictwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Spawalnictwo
  • Modelling and simulation in mechanics

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów inżynierskich lub dyplomów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów mechatronika

  Kierunek ma charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią inżynierii mechanicznej, informatyki, automatyki, elektroniki i elektrotechniki niezbędną do projektowania, konstruowania, obsługi i diagnozowania zespołów i podzespołów mechatronicznych, opracowywania układów sterowania urządzeniami mechatronicznymi, projektowania procesów technologicznych, kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • przemysł wytwarzający układy mechatroniczne – elektromaszynowy, motoryzacyjny, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczy, obrabiarkowy
  • przemysł oraz placówki eksploatujące i serwisujące układy mechatroniczne
  • oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane
  • przedsiębiorstwa wykorzystujące komputerowe wspomaganie działań inżynierskich
  • biura projektowe
  • jednostki naukowo-badawcze i szkolnictwo

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA I DATA SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów sztuczna inteligencja i data science

  Zaproponowany program jest odpowiedzią na rosnącą w przemyśle potrzebę coraz większej liczby ekspertów znających techniki przetwarzania danych.

  Program studiów uwzględnia zarówno zagadnienia analizy danych (analizę statystyczną, uczenie maszynowe, inteligencję obliczeniową, czy metody uczenia głębokiego) jak i różne metody dostępu do danych.

  Absolwent będzie znał zarówno teoretyczne podstawy różnych współczesnych metod analizy danych, jak i będzie potrafił wykorzystać te metody na różnych polach, takich jak analiza danych złożonych (tekst, dźwięk, obraz), analiza danych medycznych, zastosowania w ekonomii, czy w robotyce.

  Uczestnicy poznają najnowsze narzędzia przetwarzania danych, jak i rozwiązania aktualnie proponowane w światowej literaturze. Studenci poznają również metody prowadzenia badań naukowych. Będzie to solidną podstawą do kontynuowania nauki w ramach Szkoły Doktorskiej prowadzonej na Politechnice Częstochowskiej, lub w innych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Sztuczna inteligencja
  • Computational intelligence and data science

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Opinie (1)

Ocena odpowiedz