Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

tel/fax: 34 325-05-04

e-mail: biuro@wimii.pcz.pl

wimii.pcz.czest.pl

al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

tel/fax: 34 325-05-04

e-mail: biuro@wimii.pcz.pl

wimii.pcz.czest.pl

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Informatyka

  Informatyka wykładana na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki to przede wszystkim dziedzina nauk technicznych, oparta na fundamentach w postaci wiedzy z nauk ścisłych, która zajmuje się szeroko pojętym przetwarzaniem informacji. Informatyka, jako dziedzina wiedzy, początkowo była częścią matematyki, obecnie jednak rozwinęła się do odrębnej dziedziny, mimo iż nadal matematyka dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Projektowanie aplikacji internetowych
  • Sieci komputerowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Sieci komputerowe
  • Aplikacje biznesowe i bazy danych
  • Inżynieria obrazu i grafika komputerowa
  • Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych
  • Cyberbezpieczeństwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Projektowanie aplikacji internetowych
  • Sieci komputerowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Sieci komputerowe
  • Aplikacje biznesowe i bazy danych
  • Inżynieria obrazu i grafika komputerowa
  • Zintegrowane systemy zarządzania

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Maszyny i systemy energetyczne kształcą specjalistów z zakresu najnowszych technologii, umożliwiają zdobywanie szeroko rozumianej wiedzy technicznej, ukierunkowanej na projektowanie i optymalizację maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i komputerowych narzędzi inżynierskich. 

  Absolwent posiada wiedzę w zakresie konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i silników cieplnych, urządzeń grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Potrafi również wykonywać pomiary różnych parametrów, kontrolować i sterować pracą tych urządzeń.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Maszyny i systemy energetyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dodatkowy przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Matematyka
  Absolwent studiów II stopnia kierunku matematyka posiada pogłębioną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań, potrafi budować modele matematyczne procesów występujących w technice i ekonomii, zna zaawansowane techniki rozwiązywania problemów z zakresu modelowania matematycznego, analizy statystycznej i metod optymalizacyjnych, jest przygotowany do studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do podjęcia studiów podyplomowych w celu uzyskania  uprawnień do wykonywania zawodów aktuariusza, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego i innych pokrewnych.
  Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych może wykonywać zawód nauczyciela matematyki na wszystkich poziomach kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka przemysłowa
  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Koncepcja kształcenia w ramach kierunku Matematyka stosowana i technologie informatyczne zakłada dostosowanie obecnego systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez powiązanie dwóch dyscyplin naukowych: matematyki i informatyki technicznej i telekomunikacji.

  Połączenie tych dyscyplin, powoduje że tego typu studia w bardzo wszechstronny sposób przygotowują absolwenta do aktywności na szybko zmieniającym się rynku pracy, w szczególności w szybko rozwijającej się branży IT.

  Wiele współczesnych instytucji i jednostek uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym, w celu optymalizacji swych przedsięwzięć, musi opierać swą działalność na pogłębionej analizie informacji.

  Współczesne metody realizujące ten cel opierają się na dwóch wspomagających się, a jednak odrębnych fundamentach: na modelach matematycznych służących do opisu problemów oraz na technologii informatycznej pozwalającej na ich analizę i rozwiązywanie.

  Kształcenie osobno w zakresie tych dwóch dyscyplin skutkuje brakiem specjalistów posiadających jednoczesną umiejętność zrozumienia matematycznych podstaw wielorakich procesów analityczno-decyzyjnych, budowy ich modeli oraz technologii informatycznych pozwalających na ich praktyczne wykorzystanie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych
  • Modelowanie matematyczne i analiza danych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka stosowana i technologie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dodatkowy przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Studenci otrzymują gruntowne przygotowanie z zakresu mechaniki, budowy maszyn, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz systemów produkcyjnych. Na specjalnościach z zakresu energetyki cieplnej uzyskują wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń energetycznych oraz projektowania systemów energetycznych i siłowni cieplnych z uwzględnieniem zagadnień energooszczędności i dynamiki maszyn.
  Na specjalnościach konstrukcyjno-technologicznych wiedza obejmuje nowoczesne metody technologiczne oraz przygotowanie do konstruowania i projektowania maszyn, narzędzi i oprzyrządowania z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych oraz technologicznych oraz do kierowania produkcją w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłach pokrewnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo
  • Computer modelling and simulation

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo
  • Modelling and simulation in mechanics

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Mechatronika

  Absolwent studiów I stopnia kierunku mechatronika:

  • posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania
  • posiada umiejętność integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz podczas analizy produktów w ich otoczeniu
  • jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują
  • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

  Absolwent studiów II stopnia kierunku mechatronika:

  • posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania
  • posiada niezbędną wiedzę do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach, aparaturze diagnostycznej i pomiarowej
  • jest przygotowany do prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i kierowania zespołami przemysłowymi
  • jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy sterowania
  • Projektowanie systemów mechanicznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy sterowania
  • Projektowanie systemów mechanicznych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Ocena