ul. Rudzka 13c 44-200 Rybnik

e-mail: dziekanat.wbfa@ue.katowice.pl

tel. 32 432 9862

http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia/wydarzenia.html

ul. Rudzka 13c 44-200 Rybnik

e-mail: dziekanat.wbfa@ue.katowice.pl

tel. 32 432 9862

http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia/wydarzenia.html

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość posiada profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji publicznych. Posiada umiejętność analizy podstawowych zjawisk mikro- i makroekonomicznych oraz kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych organizacji. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczo-finansowych w skali mikro i makro w warunkach konkurencji. Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk zachodzących na globalnych rynkach finansowych. Potrafi wyszukiwać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Studia II stopnia

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość posiada specjalistyczną zaawansowaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości (w tym sprawozdawczości i rachunkowości zarządczej). Jest świadomy różnych rodzajów ryzyka występujących w procesach finansowych, w tym dotyczących krajowych i zagranicznych rynków finansowych i makrootoczenia oraz umie nimi zarządzać. Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk zachodzących na globalnych rynkach finansowych. Potrafi samodzielnie przeprowadzać zaawansowane analizy finansowe i wyciągać z nich wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz ma świadomość ich skutków dla finansów organizacji, której dotyczą. Jest przygotowany do prowadzenia działalności doradczej w zakresie finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest posiadanie dyplomu z tytułem zawodowym. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: