• ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu administracji, politologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości. 
  Oferta przeznaczona jest również dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej.

  Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Administracji jest:

  • Kształcenie nowoczesnej kadry pracowników administracji różnych szczebli centralnych, terenowych i samorządowych w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed podmiotami z sektora administracji publicznej.
  • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej niezbędnej i potrzebnej w codziennej pracy i działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej.
  • Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem w ramach struktur administracji publicznej.
  • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć pracę w administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są przede wszystkim dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej oraz urzędników niższych szczebli administracji publicznej zajmujących się ochroną i zarządzaniem środowiskiem. Drugą grupą adresatów są osoby wykonujące działalność ekspercką i doradczą w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem.
  Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: objęcia stanowisk kierowniczych i urzędniczych, a także pełnienia funkcji ekspertów i doradców w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach. Ze względu na niezwykle rozbudowany i interdyscyplinarny program studiów ich absolwent będzie miał możliwość rozwinąć się na wielu płaszczyznach jednocześnie i zyskać wiedzę z obszaru kilku najważniejszych aspektów powiązanych z zarządzaniem i ochroną środowiska.
  Absolwent tych prestiżowych i perspektywicznych studiów będzie miał gruntowną wiedzę z obszaru kilku dziedzin naukowych i dyscyplin związanych z ochroną i zarządzaniem środowiskiem, a mianowicie z nauk prawnych, nauk chemicznych oraz nauk o środowisku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Oferta adresowana do absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków. Przeznaczona jest również dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej, a także pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym.
  Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej. Studia mają na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności przez osoby pracujące lub mające zamiar podjąć pracę w administracji publicznej. Ambicją jest kształcenie nowoczesnej kadry kierowniczej pracowników administracji różnych szczebli centralnych i terenowych, w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed podmiotami administracji publicznej.
  Zagadnienia prawne, które pozna uczestnik studiów w toku kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych, wykonywania pracy urzędnika administracji rządowej i samorządowej, pracownika sektora prywatnego, fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej ze strukturami administracji publicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opinie (2)

edyta Ocena odpowiedz

Studiując Fizjoterapię na UMCS wiem, że zdobywam najwyższe umiejętności, bo program kształcenia został opracowany we współpracy z doświadczonymi praktykami.

marta Ocena odpowiedz

Studia na UMCS to prestiż, powód do dumy, ale także wysiłek związany z obowiązkowością, nauką, poważnym podejściem do rozwijania umiejętności. To świetna uczelnia. Jedna z najlepszych w Polsce.