• DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Dietetyka
  Studia na kierunku Dietetyka przygotowują specjalistów z zakresu żywienia zbiorowego i indywidualnego poprzez nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania  tej wiedzy z zakresu oceny stanu odżywienia, zapobiegania chorobom zależnym od procesu żywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, produkcji potraw, kontrolowania  jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego - procenty przeliczone na oceny.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: