Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl

e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl

e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów historia

  Studia pierwszego stopnia na kierunku HISTORIA trwają 6 semestrów i obejmują 1905 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 180 punktów ECTS.

  W ramach studiów historycznych studenci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia. Pierwsza, historia w ujęciu klasycznym, druga - historia wojskowości i służb  mundurowych.

  Studia historyczne w ujęciu klasycznym adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski, historii powszechnej, historii regionu oraz innych pokrewnych dziedzin. Studia wyposażają absolwenta także w wiedzę z zakresu nauk społecznych. Dają możliwość rozwijania kompetencji językowych - z języka obcego nowożytnego i języka łacińskiego.

  Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty: język łaciński, vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii, historię wczesnego chrześcijaństwa, prehistorię ziem polskich, historię starożytną, historię średniowiecza, historię nowożytną, historię XIX wieku, historię XX wieku.

  Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta jest poszerzony poprzez uczestnictwo studentów od drugiego roku studiów w zajęciach bloków tematycznych w wymiarze po 150 godzin: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, Archiwistyczny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL RELATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  International relations, as an areas of studies, falls within the educational area of the social sciences and humanities. Learning about international relations as a field of research, knowledge and education concerning a range of international phenomena and processes is interdisciplinary in nature.

  It explores a variety of aspects of international affairs that are of interest to social sciences, including political, socioeconomic and normative aspects, as well as those of interest to the humanities, including philosophical, historical and ethical aspects. It analyses the functioning of institutions (such as states, economies and international organisations) in the international sphere, but also concerns itself with the values embodied by these relations and the culture of international affairs.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  Studia pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe trwają 6 semestrów i obejmują 2025 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 180 punktów ECTS. Stosunki międzynarodowe to nowoczesny kierunek, uwzględniający przemiany i wymagania współczesnego świata.

  Adresowane są do osób o interdyscyplinarnych zainteresowanych, zafascynowanych bieżącymi wydarzeniami politycznymi postrzeganymi w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych, kulturowych, ekonomicznych, religijnych etc. Są syntezą takich kierunków jak historia, politologia, ekonomia, prawo. Ich zaletą jest szerokie społeczno-humanistyczne wykształcenie. Dają możliwość rozwijania kompetencji językowych w zakresie języków nowożytnych - zachodnioeuropejskiego i wschodnioeuropejskiego.

  Studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe trwają 4 semestry i obejmują 825 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 120 punktów ECTS. Adresowane są do absolwentów kierunku studiów Stosunki międzynarodowe pierwszego stopnia oraz do absolwentów kierunków pokrewnych z obszarów nauk społecznych i humanistycznych. Umożliwiają pogłębienie wykształcenia z zakresu nauk politycznych, prawnych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień poświęconych konfliktom międzynarodowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA WSCHODNIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów studia wschodnie

  Studia wschodnie, to interdyscyplinarne studia I stopnia odnoszące się do dwóch obszarów kształcenia: nauk humanistycznych i nauk społecznych. Kierunek studia wschodnie jest odpowiedzią na światową tendencję do tworzenia i rozwijania tzw. studiów regionalnych (area studies), które z powodzeniem realizowane są przez najważniejsze ośrodki akademickie na świecie. Unikatowość tego kierunku polega na tym, że oferuje on bloki tematyczne pozwalające na kompleksową analizę specyfiki najważniejszych krajów postradzieckich oraz ich międzynarodowego otoczenia.

  Studia wschodnie umożliwią zdobycie kwalifikacji pozwalających absolwentom na skuteczne nawiązywanie kontaktów o charakterze politycznym i kulturalnym z partnerami na rynkach wschodnich. Ważnym uzupełnieniem kompetencji zdobytych podczas studiów będzie umiejętność posługiwania się  językami obcymi (w tym jednym wschodnioeuropejskim) oraz - fakultatywnie – możliwość poznania podstaw języka chińskiego (mandaryńskiego).

  Zajęcia będą realizowane przez kadrę naukową, która od wielu lat prowadzi badania nad problematyką wschodnią oraz pracuje w wielokulturowym środowisku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie wielu krajów wschodnich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia wschodnie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (2)

NK Ocena odpowiedz

Bardzo słabo. Dziekanat jest miły, studiowanie zaś tylko dla osób które przyszły po papier. Duże grupy, małe sale i zajęcia w przedziale od 8 do 21.30. Da sie przeżyć gdyby nie korupcja polegająca na tym że koleżaneczki wykładowczyń są nie do tknięcia, dostają wszystko mimo pisania marnych praw. Działalność w kole naukowym nie ma sensu, bo nie dostanie się nic, a taki np: Prof. K. z historii jeszcze cie zwyzywa że śmiesz wziąć zaświadczenie o udziale w czymkolwiek. Oczywiście pupilkowie są forsowani całe studia, brani na doktoraty, staże etc zerowym wysiłkiem. Zgłaszając problem wyżej może zaskutkować pożegnaniem się z wydziałem i wilczym biletem. Ręka reke myje rodem z PRL. Odradzam jeśli jesteś tu po coś więcej niż papier

Studentka Ocena odpowiedz

Kierunek socjologia jak również wydział historyczno-socjologiczny to instytucja całkowicie nie zorganizowana, brak należytego zaplecza naukowego w postaci kadry, nieumiejętność prowadzenia zajęć, koniec listopada a plan zajęć ulega nadal ciągłym zmianom, nieprzychylność, brak kultury ze strony dziekanatu to tylko minimum co cechuje powyższą uczelnię. Wirtualne konto studenta na którym nie można nic znaleźć jak również nie podawane są żadne informacje ze względów ochrony danych, a decyzje dotyczące stypendiów zamiast podawać właśnie tam wiszą w gablocie gdzie każdy może je zobaczyć - absurd, przez telefon też nie można uzyskać żadnych informacji, osobiście tym bardziej bo lepiej pić kawę i piłować paznokcie niż zajmować się uczciwą pracą i tym co należy do zadań tych osób.Kategorycznie odradzam studiowanie na tym wydziale, chyba że ktoś lubi marnować życie i czas, ewentualnie nie miał innego wyjścia i musi przeczekać rok tak jak ja by zmienić kierunek na bardziej mówiąc wprost normalny który wniesie coś twórczego i pożytecznego w życie i dalszy rozwój zwłaszcza zawodowy.