Plac Uniwersytecki 1,

15-420 Białystok

tel. 85 745-74-37, 38

fax: 85 745-75-29

email: dean@uwb.edu.pl

Plac Uniwersytecki 1,

15-420 Białystok

tel. 85 745-74-37, 38

fax: 85 745-75-29

email: dean@uwb.edu.pl

 • ARCHIWISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Ciekawe i bardzo przydatne dwusemestralne studia podyplomowe. Przeznaczone są dla absolwentów rożnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich). Po ich ukończeniu  absolwent posiada uprawnienia formalno-prawne i przygotowanie merytoryczne do kompetentnego wykonywania odpowiedzialnego zawodu archiwisty. Dysponując  wiedzą teoretyczną z zakresu historii ustrojów, funkcjonowania kancelarii oraz źródłoznawstwa i edytorstwa źródeł, absolwent jest przygotowany   do pracy w archiwach nie tylko zakładowych, a także urzędów państwowych.  Nabyte umiejętności praktyczne  na podyplomowych studiach archiwistyki mogą być przydatne także  do profesjonalnego wykonywania każdej pracy o charakterze biurowym.

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dla absolwentów różnych kierunków drugiego stopnia (magisterskich) zainteresowanych historią,  pragnących poszerzyć swą wiedzę, a także uprawnienia zawodowe. Absolwent, posiadający przed rozpoczęciem studiów podyplomowych uprawnienia pedagogiczne,  zdobywa kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu  - historii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Posiada wiedzę z zakresu historii Polski, powszechnej oraz regionu w poszczególnych epokach. Ma przygotowanie teoretyczne i praktyczne z dydaktyki historii. Jest wdrożony do posługiwania się warsztatem naukowym historyka, potrafi sporządzić opracowanie naukowe.

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Niezwykle interesujące  roczne studia podyplomowe, skierowane do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim. Absolwent  jest przygotowany do pracy między innymi w muzealnictwie, służbach konserwatorskich i ochrony zabytków, a także w administracji państwowej różnych szczebli np. jako specjalista od promocji regionu czy kontaktów naukowych. Posiada niezbędną wiedzę teoretyczną m.in. z dziedziny prawa, historii sztuki, archeologii historycznej, wiedzy o dawnej książce oraz umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia dokumentacji zabytków i szeroko rozumianej promocji dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. Wiedza zdobyta na Podyplomowych Studiach Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego stwarza możliwości profesjonalnego udziału w akcjach na rzecz ratowania dorobku społeczeństw w zakresie nauki, sztuki, architektury, oświaty, techniki.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nowa forma studiów podyplomowych, której celem jest ułatwienie nauczycielom przygotowania się do pracy w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej. Absolwent studiów magisterskich, posiadający przed rozpoczęciem studiów podyplomowych uprawnienia do nauczania historii, zdobywa szeroką wiedzę i umiejętności dydaktyczne niezbędne do nauczania przedmiotu „Historia i społeczeństwo”  (według podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych  wchodzącej w życie w r. szk. 2012/13). Dysponuje umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi przygotować  rozkład materiału i plan wynikowy wg zasad nauczania modułowego. Studia mogą być interesujące także dla nauczycieli historii szkół pozostałych typów, a także innych osób pragnących poszerzyć wiedzę z mniej znanych obszarów historii (np. historia komunikacji społecznej, rodziny, nauki, wojen).

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA GENEALOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dwusemestralne studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów rożnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich).Studia są odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie genealogią i heraldyką, wiążące się z potrzebą poznania i udokumentowania przeszłości rodzin.  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności  warsztatowe umożliwiające podjęcie samodzielnych prac rekonstruujących dzieje rodzin i przodków, korzystania z archiwów i bibliotek zawierających materiały genealogiczne oraz sporządzanie naukowego opracowania wyników badań. Dysponuje wiedzą z zakresu historii regionalnej, historii kościołów, historii rodziny i demografii historycznej.

  Dowiedz się więcej

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dla absolwentów różnych kierunków drugiego stopnia (magisterskich) zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół, w których WoS  jest realizowany. W trakcie studiów słuchacze zdobędą  wiedzę z wybranych zagadnień socjologii, politologii, prawa, stosunków międzynarodowych uzyskując przygotowanie teoretyczne i praktyczne z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie i są wdrożeni do posługiwania się warsztatem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

NK Ocena

Bardzo słabo. Dziekanat jest miły, studiowanie zaś tylko dla osób które przyszły po papier. Duże grupy, małe sale i zajęcia w przedziale od 8 do 21.30. Da sie przeżyć gdyby nie korupcja polegająca na tym że koleżaneczki wykładowczyń są nie do tknięcia, dostają wszystko mimo pisania marnych praw. Działalność w kole naukowym nie ma sensu, bo nie dostanie się nic, a taki np: Prof. K. z historii jeszcze cie zwyzywa że śmiesz wziąć zaświadczenie o udziale w czymkolwiek. Oczywiście pupilkowie są forsowani całe studia, brani na doktoraty, staże etc zerowym wysiłkiem. Zgłaszając problem wyżej może zaskutkować pożegnaniem się z wydziałem i wilczym biletem. Ręka reke myje rodem z PRL. Odradzam jeśli jesteś tu po coś więcej niż papier

Studentka Ocena

Kierunek socjologia jak również wydział historyczno-socjologiczny to instytucja całkowicie nie zorganizowana, brak należytego zaplecza naukowego w postaci kadry, nieumiejętność prowadzenia zajęć, koniec listopada a plan zajęć ulega nadal ciągłym zmianom, nieprzychylność, brak kultury ze strony dziekanatu to tylko minimum co cechuje powyższą uczelnię. Wirtualne konto studenta na którym nie można nic znaleźć jak również nie podawane są żadne informacje ze względów ochrony danych, a decyzje dotyczące stypendiów zamiast podawać właśnie tam wiszą w gablocie gdzie każdy może je zobaczyć - absurd, przez telefon też nie można uzyskać żadnych informacji, osobiście tym bardziej bo lepiej pić kawę i piłować paznokcie niż zajmować się uczciwą pracą i tym co należy do zadań tych osób.Kategorycznie odradzam studiowanie na tym wydziale, chyba że ktoś lubi marnować życie i czas, ewentualnie nie miał innego wyjścia i musi przeczekać rok tak jak ja by zmienić kierunek na bardziej mówiąc wprost normalny który wniesie coś twórczego i pożytecznego w życie i dalszy rozwój zwłaszcza zawodowy.