ul. Willowa 2,

43-309 Bielsko-Biała

Dziekanat: budynek L, I piętro

dzwbm@ath.bielsko.pl

sprawy wydziałowe i naukowe: 33 82-79-204,

sprawy studenckie: 33 82-79-224

ul. Willowa 2,

43-309 Bielsko-Biała

Dziekanat: budynek L, I piętro

dzwbm@ath.bielsko.pl

sprawy wydziałowe i naukowe: 33 82-79-204,

sprawy studenckie: 33 82-79-224

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do nauczycieli, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową podstawą programową. Studia kierowane są również do innych osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności, np. pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  – przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć komputerowych w szkole podstawowej
  – przygotowanie słuchaczy do zdawania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych: ECDL w zakresie bazowym oraz zaawansowanym z wybranych produktów ECDL

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SZKOŁA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  – przygotowanie pracowników do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych w zakresie obsługi systemów informatycznych wspomagających procesy projektowania i zarządzania produkcją oraz przygotowanie do wdrożeń tego typu systemów
  – przygotowanie pracowników firm z zakresu podstaw zarządzania produkcją i usługami, projektowania systemów produkcyjnych, wdrażania systemów zarządzania oraz wyznaczania kosztów i oceny inwestycji
  – przygotowanie pracowników do procesów doskonalenia produkcji, czyli do realizacji różnych projektów, których celem jest zwiększenie produktywności i innowacyjności firmy
  – przygotowanie przyszłych studentów do podjęcia studiów magisterskich (II-go stopnia) na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  – przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć technicznych z elementami wychowania komunikacyjnego
  – zapoznanie nauczycieli z podstawowymi zastosowaniami technologii informacyjnych w technice
  – przygotowanie do egzaminów umożliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL – poziom podstawowy

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Opinie (0)