ul. Willowa 2, 

43-309 Bielsko-Biała, budynek L

+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala ATH

+48 33 8279 229 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dwhs@ath.edu.pl

ul. Willowa 2, 

43-309 Bielsko-Biała, budynek L

+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala ATH

+48 33 8279 229 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dwhs@ath.edu.pl

 • JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest:
  1. Uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
  2. Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na 1 etapie edukacyjnym.
  3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną obejmują 660 godzin zajęć w tym 80 godzin praktyk logopedycznych. Celem studiów kwalifikacyjnych jest wykształcenie logopedy, który będzie przygotowany do wykonywania pracy.

  Potrzeba utworzenia studiów o takim charakterze została podyktowana przez problemy w sferze komunikacji werbalnej, które negatywnie wpływają na ogólny rozwój człowieka.

  Złożone dysfunkcje rozwojowe w określonych przypadkach wymagają zastosowania komunikacji alternatywnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka, przez co umożliwiającej kontakt z otoczeniem. Program nauczania Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną przewiduje między innymi 100 godzin dydaktycznych dotyczących alternatywnych metod komunikacji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studium Podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego przeznaczone jest dla: absolwentów studiów magisterskich i licencjackich na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych lub absolwentów filologii polskiej i filologii o specjalności nauczycielskiej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów nie nauczycielskich kierunków studiów magisterskich i licencjackich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w szkole lub innej placówce oświatowej zgodne z dyscypliną na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RESOCJALIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są skierowane do absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.

  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji pozwalających na podjęcie pacy w placówkach resocjalizacyjnych jako: funkcjonariusz służb więziennych i ochrony państwa, policjanta służb prewencji pracującego m.in.: w policyjnej izbie dziecka lub zespole ds. nieletnich, nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach opiekuńczych tj. świetlicach środowiskowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pedagog w organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej. Studia kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (1)

Polj4ik Ocena

Filologia słowiańska na całkiem dobrym poziomie, bardzo fajni wykładowcy. Uczelnia kameralna, nie było problemów. Polecam!