Politechnika Koszalińska

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

ul. Śniadeckich 2, 

5-453 KOSZALIN 

+48 94 347-85-00 

+48 94 342-59-63

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2, 

5-453 KOSZALIN 

+48 94 347-85-00 

+48 94 342-59-63

 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  fektem prowadzonej działalności naukowej zespołu są publikacje stanowiące: monografie, podręczniki, skrypty oraz liczne artykuły publikowane w czasopismach naukowych i materiałach z konferencji naukowych. Na przestrzeni ostatnich lat w Zespole powstało blisko 100 prac inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia związanych z problematyką gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Pracownicy Zespołu od kilku lat prowadzą na Wydziale studia podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami, które niezmiennie cieszą się popularnością, zarówno wśród świeżo upieczonych absolwentów wyższych uczelni, jak i pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej – lokalnych przedsiębiorców. Od 2004 roku przeszło pół tysiąca osób ukończyło osiem edycji studiów podyplomowych o specjalnościach: wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Pracownicy Zespołu posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami w zakresie: wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; działają w stowarzyszeniach i organizacjach zawodowych związanych ze sferą nieruchomości. Uczestniczą również, jako wykładowcy, w szkoleniach organizowanych dla pracowników administracji publicznej finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA WODY, ŚCIEKÓW I ODPADÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Są to dwusemestralne studia, przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (preferowane Uczelnie Techniczne lub Uniwersytety o kierunku nauk przyrodniczych, biologicznych, chemicznych lub matematyczno-fizycznych). Uczestnicy studiów podyplomowych nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych technologii i systemów, służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów, pomocne w rozwiązywaniu wybranych problemów gospodarki wodnej, ściekowej i odpadowej. Program 6 edycji studiów obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnych technologii i urządzeń w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych oraz w gospodarce odpadami. Ponadto program obejmuje zagadnienia unieszkodliwiania osadów ściekowych, gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych oraz energetycznych aspektów utylizacji odpadów i spalania biomasy. Ujmuje także podstawy chemii i toksykologii środowiska oraz zagadnienia hydrologii, hydrauliki i gospodarki wodnej, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego. Uwzględnia wybrane aspekty budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zostaną również przedstawione aplikacje komputerowe, wspomagające projektowanie oraz eksploatację obiektów i urządzeń technologicznych. Ponadto omówione zostaną aspekty formalno-prawne gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.

  Dowiedz się więcej

 • ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Są to dwusemestralne studia, przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (preferowane Uczelnie Techniczne lub Uniwersytety o kierunku nauk przyrodniczych, biologicznych, chemicznych lub matematyczno-fizycznych). Uczestnicy studiów podyplomowych nabywają wiedzę i umiejętności rozwiązywania wybranych zagadnień i problemów z obszaru inżynierii środowiska, w szczególności dotyczących ujmowania, oczyszczania oraz dystrybucji wody oraz ścieków. Program 3 edycji studiów obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnych technologii i urządzeń w oczyszczaniu wody i ścieków, budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, unieszkodliwiania osadów ściekowych, gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych oraz zapewnienia i utrzymania jakości wody w wybranych działach gospodarki, z uwzględnieniem podstaw chemii wody i ścieków, hydrologii, hydrauliki i gospodarki wodnej. Zostaną także przedstawione aplikacje komputerowe, wspomagające projektowanie oraz eksploatację obiektów i urządzeń technologicznych. Ponadto omówione zostaną aspekty formalno-prawne gospodarki wodno-ściekowej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)