ul. Mickiewicza 8

33-100 Tarnów

email: i_poli@pwsztar.edu.pl

tel. 014 63 16 510

tel. 014 63 16 511

http://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/

Opinie (0)