ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

Telefon: 065 525 01 36

pokój 518 

e-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl

https://ipe.pwsz.edu.pl/

ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

Telefon: 065 525 01 36

pokój 518 

e-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl

https://ipe.pwsz.edu.pl/

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia polecane są osobom, które chcą pracować z osobami i/lub rodzinami zmagającymi się z różnymi trudnościami. Studia przygotowują do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem.

  Studia te przygotowują do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież po osoby dorosłe i starsze..

  Oferta jest skierowana do osób, które chcą wykonywać zawód pedagoga, wychowawcy i opiekuna; asystenta rodziny; doradcy rodzinnego; kuratora sądowego.

  Potencjalne miejsca pracy: placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); żłobki i kluby dziecięce; świetlice środowiskowe; domy pomocy społecznej; domy seniora, domy dziennego pobytu; Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalnościŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i animacja kultury

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i edukacja medialna
  • Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia są polecane osobom, które chcą podjąć pracę w przedszkolu lub w klasach I-III w szkole podstawowej. Absolwent uzyskuje wysokie kwalifikacje zawodowe zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli oraz innymi przepisami prawa.

  Potencjalne miejsca pracy: przedszkola i szkoły podstawowe na stanowisku nauczyciela oraz inne instytucje i placówki pedagogiczne, takie jak: żłobki, kluby malucha i świetlice.

  Wybrane przedmioty: kompetencje przyrodnicze/matematyczne/polonistyczne nauczyciela, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aktywizowanie środowiska lokalnego dziecka, pedagogika opiekuńcza małego dziecka, metodyka wychowania przedszkolnego, metodyka nauczania zintegrowanego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na studia jednolite studia magisterskie jest: posiadanie świadectwa dojrzałości, załączenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danych kierunkach kształcenia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: