ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

sekretariat-ils@pwsz.edu.pl

Telefon: +48 65 529 60 77, +48 785 767 727

http://ils.pwsz.edu.pl/

ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

sekretariat-ils@pwsz.edu.pl

Telefon: +48 65 529 60 77, +48 785 767 727

http://ils.pwsz.edu.pl/

 • FILOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia na kierunku filologia gwarantują opanowanie języka obcego na poziomie C1 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK), nabycie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii społeczeństw wybranego obszaru językowego oraz zdobycie umiejętności ustawicznego samokształcenia. Zdecydowana większość zajęć jest prowadzona w języku obcym.

  Rekrutacja odbywa się na kierunek filologia.

  ·   Wybór języka studiów (angielski/hiszpański) następuje po pierwszym semestrze. Zanim student podejmie decyzję o wyborze języka studiów (tzw. zakres języka), pozna język hiszpański na poziomie A1 oraz ugruntuje znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

  Uwaga! Ważne! Rozdział na zakres anglojęzyczny lub hiszpańskojęzyczny nastąpi pod warunkiem ukonstytuowania się grup co najmniej 20 osobowych.

  ·   Po drugim semestrze student dokona wyboru pakietu przedmiotów (tzw. ścieżka dyplomowania), które pozwolą ukierunkować edukację językową zgodnie z konkretnymi zainteresowaniami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Filolog w biznesie
  • Język angielski w biznesie
  • ścieżka dyplomowania: kulturowo - tłumaczeniowa
  • ścieżka dyplomowania hispanista w obsłudze turystyczno - hotelarskiej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Język angielski w biznesie

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: