ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

III piętro, pokój 403

telefon: +48 65 528 78 74

telefon: +48 65 525 01 51

email:  sekretariat-iwf@pwsz.edu.pl

http://izkf.pwsz.edu.pl/

Opinie (0)