• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunki Mechanika i Budowa Maszyn są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych oraz technologicznych. Ponadto w działach utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w działach jakości jak i w przedsiębiorstwach związanych z nowoczesnym przemysłem maszynowym. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz praktyce zawodowej, absolwenci mogą sprawować funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania produkcją.

    Zdobędziesz kompetencje z:

  • automatyki przemysłowej,
  • mechatroniki (elektronika i informatyka),
  • cybernetyki technicznej,
  • inżynierii materiałowej,
  • najnowszych technologii.

  Studia na tym kierunku: Zapewniają wszechstronną wiedzę w zakresie nauk podstawowych, technicznych, jak i ekonomicznych. Nabycie takich umiejętności rozszerza absolwentom możliwości podjęcia działalności zawodowej w obszarach projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, pomiarowych, eksploatacyjnych oraz diagnostycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia maszyn

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia maszyn

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lub 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat

  Perspektywy zawodowe: absolwenci kierunki Pielęgniarstwo są przygotowani do objęcia stanowisk pracy w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej, organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, służbach mundurowych w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

  Zdobędziesz kompetencje z:

  • sprawowania opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym czynnikami ryzyka, chorym w jego środowisku życia, pracy, nauki, w warunkach placówki ochrony zdrowia,
  • planowania i realizowania zadań zawodowych w oparciu o profesjonalną, nowoczesną wiedzę z zakresu medycyny i poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa,
  • udzielania różnych form wsparcia osobom nieuleczalnie chorym, niepełnosprawnym, umierającym,
  • nawiązywania współpracy z członkami zespołu terapeutycznego, rodziną, społecznością lokalną,
  • zapewnienia właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

  Studia na tym kierunku: Pozwalają uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne do profesjonalnego sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem człowieka, rodziny i populacji. Stwarzają możliwość własnego rozwoju, systematycznego wzbogacania wiedzy oraz ciągłego doskonalenia umiejętności praktycznych. Ponadto zapewniają osiągnięcie szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności udzielania świadczeń z zakresu, promocji zdrowia, profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz pielęgnowania.

  Naukę w Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: Na studiach II stopnia (magisterskich) Pielęgniarstwo oraz korzystając z różnych form doskonalenia podyplomowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)