Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych PO

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych

ul. Kozielska 16

47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 77 449 80 00

e-mail: wist@po.opole.pl

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych PO

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych

ul. Kozielska 16

47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 77 449 80 00

e-mail: wist@po.opole.pl

 • PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kędzierzyn-Koźle - kierunek Przemysłowe technologie informatyczne

  PREDYSPOZYCJE

  Umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, kreatywność techniczna, zainteresowanie informatyką, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

  JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

  Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

  KARIERA

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym dysponuje wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przemysłowe technologie informatyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • SYSTEMY BIOTECHNICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kędzierzyn-Koźle - kierunek Systemy biotechniczne

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej.

  Absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, potrafi projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpatrywanym środowisku.

  Posiada kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska.

  Absolwent jest przygotowany do pracy: w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach i kombinatach rolnych; w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin; w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych; w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne.

  Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Systemy biotechniczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Krzysiek Ocena

Wiedziałem, że chcę iśc na systemy biotechniczne, ponieważ moi rodzice maja gospodarstwo i chciałem pozostać niejako w tej tematyce. Wybór tego kierunku na tej właśnie uczelni okazał się najlepszy!