• EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich posiadających kwalifikacje nauczycielskie, albo też posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych m.in.: pedagogów, psychologów, socjologów, posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób mających ukończone studia licencjackie lub magisterskie (na kierunku praca socjalna lub na innych kierunkach dających uprawnienia do pracy w charakterze pracownika socjalnego) pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami wzroku czy słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym czy z zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH - PRZYGOTOWANIE DO ROLI NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób mających ukończone studia licencjackie lub magisterskie - specjalizacja nauczycielska lub nienauczycielska z przygotowaniem pedagogicznym pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami wzroku czy słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym czy z zaburzeniami zachowania głównie w sytuacjach edukacyjnych oraz ich rodzinami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób mających wykształcenie wyższe i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów, zaliczenie praktyk pedagogicznych oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ocena znajdująca się na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych jest średnią oceną z egzaminów i zaliczeń uzyskaną przez studenta w toku studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób mających wykształcenie wyższe i pragnących zdobyć przygotowanie do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą lub innymi placówkami oświatowymi. Ukończenie studiów będzie dla jego uczestników spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Opinie (0)