al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

tel. 261 814 110

kierownik dziekanatu: 261 814 789

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 438

podyplomowe: 261 814 657

http://www.akademia.mil.pl/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

tel. 261 814 110

kierownik dziekanatu: 261 814 789

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 438

podyplomowe: 261 814 657

http://www.akademia.mil.pl/

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą swoją przyszłość w zawodach prawniczych. Podczas studiów studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej, tj. kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza na potrzeby Sił Zbrojnych RP studenci kierunku prawo otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

  Perspektywy zawodowe 

  Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznnikowską. Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej, a ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem i bezpieczeństwem. Absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (tj.: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

  Specjalizacje: 

  • prawno-karna,  
  • prawno-cywilna,  
  • prawno-administracyjna.

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: