al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

Tel: sekretariat 261 813 173

sekretariat.ip@akademia.mil.pl

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 113

podyplomowe: 261 813 568

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

Tel: sekretariat 261 813 173

sekretariat.ip@akademia.mil.pl

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 113

podyplomowe: 261 813 568

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej (różnych szczebli), w organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych.

  Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

  CELE
  Przygotowanie absolwentów do realizacji zadań w strukturach administracji publicznej, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz pełnienia obowiązków w służbach, inspekcjach i strażach. Zapoznanie absolwentów z historią administracji nowożytnej oraz ze strukturą administracji publicznej, zakresem i formami realizowanych zadań.

  Zaznajomienie absolwentów z zasadami i metodami interpretacji aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego, prawa urzędniczego, prawa pracy etc. Przedstawienie szczegółowych zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w zależności od wybranej specjalności: nowe technologie w administracji, administracja wojskowa, administracja urzędnicza.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa
  • Administracja urzędnicza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa
  • Administracja urzędnicza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik testu.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną.

  Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej. Ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Prawo bezpieczeństwa
  • Prawo obronne i wojskowe
  • Prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii
  • Prawo lotnicze i kosmiczne

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Prawo bezpieczeństwa
  • Prawo obronne i wojskowe
  • Prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii
  • Prawo lotnicze i kosmiczne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: