• ANIMACJA KULTURY Stopień: I II REKRUTACJA

    W Polsce działa coraz więcej publicznych instytucji kultury. Prowadzą one bardzo różnorodną działalność w wielu obszarach sztuki i kultury. Stąd też praca w nich wymaga wszechstronnego przygotowania zawodowego, nie tylko wiedzy, ale i umiejętności organizacyjnych – a więc zdolności do animowania, czyli inspirowania i wspierania aktywności indywidualnej, i środowiskowej do uczestnictwa w kulturze. 

    „Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną” - ta opinia Adolfa Rudnickiego, wybitnego prozaika i eseisty, może przyświecać każdemu animatorowi kultury. Samo pojęcie kultury można je rozumieć bardzo różnie – ale w tym kontekście najlepiej patrzeć na kulturę jako na całość działań artystycznych człowieka. „Animator Kultury" może także się kojarzyć z filmami animowanymi albo teatrem lalkowym. To poniekąd trafna intuicja. Animator ma być siłą sprawczą, dzięki której inni ludzie zajmą się aktywnością kulturalną. Oczywiście nie chodzi o manipulowanie nimi jak marionetkami, a o wpisywanie ich w nowe otoczenie i podsuwanie nowych wyzwań, jak robi to rysownik komiksów z bohaterami animowanych fabuł. Wszystkie działania Animatora Kultury sprowadzają się do zaspokajania potrzeby obcowania z kulturą, zarówno wysoką, jak i popularną. Animatorem Kultury możesz więc zostać wtedy, kiedy jesteś po trosze managerem, pedagogiem, psychologiem, i artystą.

  • KRYTYKA ARTYSTYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

    Kierunek jest polecany dla osób, które planują w przyszłości podjąć pracę o charakterze naukowo – badawczym, a także w działalności artystycznej, edukacyjnej i dydaktycznej, jak i menadżerskiej, w działalności organizacyjno – kuratorskiej  w galeriach, muzeach, NGOsach oraz do pracy w administracji publicznej ds. kultury i sztuki. Zdobyte podczas studiów umiejętności przydadzą się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza i kompetencje praktyczne, by zajmować się sztuką.

    Celem studiów jest przygotowanie do uczestnictwa we współczesnym świecie sztuki, który zmusza nas do podejmowania wielu wyzwań, odgrywania wielu ról. Funkcjonowanie w przestrzeni sztuki wymaga dziś łączenia wielu kompetencji należących kiedyś do odrębnych profesji. Koncepcja programu studiów Krytyka artystyczna obejmuje szeroki obszar wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o sztuce i twórczości artystycznej. Studiowanie krytyki artystycznej przygotowuje do spójnego, systemowego sposobu postrzegania rozmaitych elementów składających się na współczesny świat sztuki, otwierając tym samym drogę do zajęcia w nim pozycji zgodnej z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami. Przygotowuje także do świadomego odbioru sztuki i czytania tekstów o sztuce.

Opinie (0)