Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku pedagogika

  Absolwent studiów licencjackich ma wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do realizacji procesów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Absolwent posiada umiejętności specjalistyczne dotyczące interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. Posiada umiejętności specjalistyczne dotyczące interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. Posiada umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz tworzeniem własnego warsztatu metodycznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
  • Doradztwo zawodowe i bhp

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
  • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
  • Zarządzenie oświatą z pedagogiką wspierania rozwoju osobistego
  • Pedagogika małego dziecka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
  • Doradztwo zawodowe i bhp

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
  • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
  • Zarządzenie oświatą z pedagogiką wspierania rozwoju osobistego
  • Pedagogika małego dziecka

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

 • PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” to kolejna nowość w ofercie edukacyjnej WSEI.

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kładzie nacisk zarówno na kształcenie osób zainteresowanych kierunkami ścisłymi jak i humanistów pasjonujących się administracją, psychologią czy pedagogiką. Przykładem w ofercie edukacyjnej WSEI są bezpłatne jednolite studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, które będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Zdobyta wiedza daje uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno-psychologicznych itp. Zapisy na studia ruszają już od 4maja.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku pielęgniarstwo

  Założenia programowe określają pełny zakres wymagań, a tym samym rolę, do pełnienia której zostanie przygotowany student, tj.:

  • planowanie, organizowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej
  • udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
  • sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym
  • wykonywanie świadczeń, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; zapobiegawczych, diagnostycznych
  • współpracę w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej
  • inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej
  • współpraca z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie
  • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi profesjonalistami
  • rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych poprzez stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki

  Absolwent studiów I stopnia będzie w praktyce realizował zadania zawodu zaufania publicznego, toteż powinien identyfikować się z profesją, cechować się wrażliwością, łatwością w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, życzliwością oraz zrozumieniem problemów osób, które obejmuje opieką. Liczy się odpowiedzialność, wrażliwość na ludzkie cierpienie, odporność na stres, zdolność do podejmowania właściwych decyzji, często w trudnych sytuacjach.

  Pielęgniarstwo w języku angielskim – bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców , prowadzone w całości w języku angielskim finansowane z EFS, przez cały cykl kształcenia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

 • PSYCHOLOGIA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku psychologia

  Absolwent kierunku psychologia licencjat jest przygotowany do pracy w roli specjalisty do spraw psychologii w różnego typu instytucjach i organizacjach: rządowych, pozarządowych, samorządowych, prywatnych, jak również w organizacjach o zasięgu międzynarodowym. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie podstawowej pracy pomocowej w obszarach ściśle związanych z psychologią:

  • obszar pomagania i wsparcia
  • obszar podstawowej diagnozy
  • obszar zarządzania zasobami ludzkimi
  • obszar treningów i wspomagania w rozwoju

  a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość mechanizmów społecznych (organizacje biznesowe, agencje reklamowe, massmedia, firmy PR).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
  • Psychologia sądowa i penitencjarna
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia organizacji i zarządzania

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
  • Psychologia sądowa i penitencjarna
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia organizacji i zarządzania

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

 • PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Psychologia jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu. Odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką oraz pozwala lepiej poznać naturę człowieka- jego emocje, motywacje, ale również różnice i zachowania w relacjach międzyludzkich.

  Psychologia to najlepszy kierunek do studiowania dla ludzi otwartych, zainteresowanych drugim człowiekiem, gotowych nie tylko do słyszenia o problemach, ale przede wszystkim słuchania i niesienia wsparcia drugiej osobie. Empatia, umiejętność słuchania, otwartość i ciekawość to cechy, które powinna mieć osoba chcąca studiować psychologię.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
  • Psychologia sądowa i penitencjarna
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia organizacji i zarządzania

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

Ela Ocena

Szału nie ma