ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Architektura i urbanizacja na Społecznej Akademii Nauk to możliwość kształcenia się w obszarze projektowania urbanistycznego oraz architektonicznego. To także szansa na rozwinięcie kompetencji tworzenia projektów o różnej funkcjonalności. Studenci kierunku Architektura i urbanizacja, oprócz praktycznych umiejętności, zdobywają również wiedzę z zakresu historii architektury, prawa, budownictwa oraz materiałoznawstwa. Decydując się na ten kierunek na Społecznej Akademii Nauk otrzymujesz możliwość poznania najnowszych programów komputerowych wykorzystywanych w pracowniach architektonicznych, dzięki którym będziesz mógł tworzyć niepowtarzalne i innowacyjne projekty.  

   

  Dlaczego warto?

  • Wszechstronne wykształcenie – techniczne i humanistyczne - oraz prestiż jaki łączy się z zawodem sprawia, iż architekci są poszukiwanymi pracownikami zarówno w kraju, jak i za granicą.
  • Umiejętności wyrażane za pomocą rysunku – projektowego oraz szkiców z natury - ułatwiają porozumienie, a co za tym idzie; zatrudnienie w krajach na całym świecie.
  • Absolwenci są przygotowani do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie: 
   • wykonywania projektów domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, dokonywania aranżacji wnętrz

   • kierowania zespołami projektującymi oprawę imprez masowych, wystaw, ekspozycji w przestrzeniach otwartych i zamkniętych - podjęcia pracy w urzędach samorządowych i rządowych; gmin, miast, powiatów i województw w zakresie architektury, budownictwa i planowania przestrzennego.

  • Studenci mają do dyspozycji pracownie kierunkowe: pracownię rysunku oraz pracownię projektowania wirtualnego obiektu budowlanego wyposażoną w specjalistyczne oprogramowanie.

  Co po studiach?

  Absolwent inżynierskich studiów pierwszego stopnia, po odbyciu odpowiedniej praktyki projektowej i budowlanej oraz przystąpieniu do zawodowego egzaminu może wstąpić w szeregi członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej a następnie podjąć samodzielną pracę w zawodzie zaufania publicznego (tzw. zawodzie regulowanym) architekta i urbanisty.

  Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka otwiera drogę do drugiego poziomu edukacji.

  Absolwenci studiów na kierunku architektura i urbanistyka mogą podjąć pracę w:

  • pracowniach architektonicznych
  • wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej
  • pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych

   

  a także pracować przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych oraz założyć własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (1)

remigiusz Ocena

Podjęcie decyzji o wyborze studiów i wyborze uczelni zajęłoby mi chyba całą wieczność, gdybym nie spojrzał na listę wykładowców, którzy prowadzą zajęcia w SAN w Łodzi. Wtedy decyzja była już prosta


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: