ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • FILM I SZTUKI AUDIOWIZUALNE Stopień: I REKRUTACJA

  Jeśli swoją przyszłość zawodową wiążesz ze światem filmów, to studia z zakresu filmu i sztuki audiowizualnej są pierwszym krokiem, który należy podjąć. Są one realizowane na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Decydując się na tę propozycję kształcenia, zyskujesz możliwość przygotowywania własnych projektów, dzięki czemu rozwijasz swoją kreatywność, ale również kompetencje organizacyjne. Przygotowany program studiów obejmuje także poznanie technik produkcyjnych oraz pozwala na zgłębienie procesu powstawania różnego rodzaju kompozycji filmowych.

   

  Dlaczego warto?

  • w programie studiów położono nacisk na praktykę i wykształcenie zawodowe
  • zajęcia prowadzą wykładowcy i specjaliści z zakresu filmu, telewizji, teatru, reklamy i mediów, dzięki czemu studenci mają kontakt z doświadczonymi reżyserami, operatorami, aktorami i producentami.
  • studenci mają dostęp do profesjonalnej hali zdjęciowej i magazynu kostiumów, dzięki współpracy z wytwórnią filmową
  • SAN współpracuje z wieloma agencjami aktorskimi, co umożliwia studentom nawiązanie kontaktów zawodowych i zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego
  • dzięki wspólnemu dla wszystkich specjalności pierwszemu rokowi studiów, studenci mają uczą się wykonywania dwóch funkcji (reżyser/operator, aktor/reżyser, producent/reżyser), co jest dziś częstą praktyką
  • uczelnia dysponuje studiami i pracowniami do animacji komputerowej, montażu, nagrywania i opracowania dźwiękowego

  Co po studiach?

  Absolwent posiada kompetencje do pracy w kinematografii, telewizji, instytucjach artystycznych (domach kultury, biurach organizacji imprez, teatrach, itp.), agencjach reklamowych oraz domach produkcyjnych i mediowych.

  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają znaleźć pracę m.in. w:

   

  • profesjonalnych produkcjach filmowych, programach telewizyjnych, reklamach, teledyskach, klipach, dokumentach, reportażach, na stanowisku reżysera, drugiego reżysera i asystenta reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu i ich asystentów, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła oraz w charakterze aktora w różnych gatunkach filmowo-telewizyjnych i w reklamie
  • instytucjach artystycznych, kinematografii i telewizji, na stanowiskach kierowniczych i programowych, w agencjach reklamowych i domach produkcyjnych na stanowiskach szefów produkcji, producentów, reżyserów i operatorów
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: