ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia z zakresu filologii angielskiej na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to nie tylko szansa na podniesienie poziomu swoich kompetencji językowych, ale również możliwość uzyskania wiedzy z obszaru kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. Studenci tego kierunku rozwijają umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej i komunikacji w biznesie. Obowiązujący program na kierunku Filologia angielska został oparty na najnowszych standardach kształcenia, zatem studenci zdobywają wiedzę zgodną z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.  

   

  Dlaczego warto?

  • Pogłębienie praktycznej znajomości języka angielskiego, do poziomu ‘C1’ na studiach I stopnia i do poziomu ‘C2’ na studiach II stopnia
  • Zdobycie specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin nowocześnie rozumianej neofilologii, w tym języka biznesu, komunikacji międzykulturowej
  • Doskonale przygotowana kadra pracowników naukowo-dydaktycznych
  • Szeroki wybór oferowanych specjalizacji (wybieranych po I roku studiów I stopnia i na początku studiów magisterskich)
  • Praktyki zawodowe w wybranych przez siebie szkołach i instytucjach
  • Profesjonalna baza dydaktyczna, m.in. pracownie oraz laboratoria językowe
  • Projekty realizowane we współpracy z biznesem
  • Ścisła współpraca z Clark University z USA daje możliwość realizacji studiów z amerykańskim tytułem Master (równolegle ze studiami II stopnia) oraz spotkań z wybitnymi amerykańskimi specjalistami

  Co po studiach?

  Specjaliści z tytułem licencjata filologii angielskiej posiadają biegłą znajomość języka, wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności. Są przygotowani do pracy w zawodach:

  • tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego)
  • nauczyciela języka angielskiego (w różnych typach szkół, na różnych etapach kształcenia)
  • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych

  Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w:

  • instytucjach biznesowych
  • organizacjach pozarządowych
  • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
  • turystyce
  • reklamie
  • administracji publicznej

  Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Filologia Angielska w SAN lub w ramach interdyscyplinarnych studiów polsko-amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University (USA) uzyskać amerykański dyplom Master of Science in Professional Communication, równolegle z tytułem magistra. Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę w SAN na studiach podyplomowych lub seminariach doktoranckich w zakresie językoznawstwa

  Zdobywane uprawnienia

  Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej daje pełne uprawnienia do nauczania języka angielskiego (studia I stopnia: I i II etap kształcenia - szkoła podstawowa oraz edukacja przedszkolna; studia II stopnia: III i IV etap kształcenia - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Zajęcia w bloku ‘Praktyczna znajomość języka angielskiego’ doprowadzają studentów do poziomu odpowiadającego C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia) w skali ESOKJ, przygotowując do certyfikatów, odpowiednio Cambridge Advanced (CAE) i Cambridge Proficiency (CPE).

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   

   


  Studia II stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   

Opinie (1)

Asia Ocena

Język na bardzo dobrym poziomie, dzięki wykładowcom, którzy angażują się w swoją pracę i chcą przekazać swoją wiedzę.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: