• FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczanie języka obcego
  • Translatoryka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Translatoryka
  • Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczanie języka obcego
  • Translatoryka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Translatoryka
  • Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)

Opinie (1)

Asia Ocena

Język na bardzo dobrym poziomie, dzięki wykładowcom, którzy angażują się w swoją pracę i chcą przekazać swoją wiedzę.