ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia z zakresu filologii angielskiej na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to nie tylko szansa na podniesienie poziomu swoich kompetencji językowych, ale również możliwość uzyskania wiedzy z obszaru kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. Studenci tego kierunku rozwijają umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej i komunikacji w biznesie. Obowiązujący program na kierunku Filologia angielska został oparty na najnowszych standardach kształcenia, zatem studenci zdobywają wiedzę zgodną z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.  

   

  Dlaczego warto?

  • Pogłębienie praktycznej znajomości języka angielskiego, do poziomu ‘C1’ na studiach I stopnia i do poziomu ‘C2’ na studiach II stopnia
  • Zdobycie specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin nowocześnie rozumianej neofilologii, w tym języka biznesu, komunikacji międzykulturowej
  • Doskonale przygotowana kadra pracowników naukowo-dydaktycznych
  • Szeroki wybór oferowanych specjalizacji (wybieranych po I roku studiów I stopnia i na początku studiów magisterskich)
  • Praktyki zawodowe w wybranych przez siebie szkołach i instytucjach
  • Profesjonalna baza dydaktyczna, m.in. pracownie oraz laboratoria językowe
  • Projekty realizowane we współpracy z biznesem
  • Ścisła współpraca z Clark University z USA daje możliwość realizacji studiów z amerykańskim tytułem Master (równolegle ze studiami II stopnia) oraz spotkań z wybitnymi amerykańskimi specjalistami

  Co po studiach?

  Specjaliści z tytułem licencjata filologii angielskiej posiadają biegłą znajomość języka, wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności. Są przygotowani do pracy w zawodach:

  • tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego)
  • nauczyciela języka angielskiego (w różnych typach szkół, na różnych etapach kształcenia)
  • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych

  Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w:

  • instytucjach biznesowych
  • organizacjach pozarządowych
  • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
  • turystyce
  • reklamie
  • administracji publicznej

  Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Filologia Angielska w SAN lub w ramach interdyscyplinarnych studiów polsko-amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University (USA) uzyskać amerykański dyplom Master of Science in Professional Communication, równolegle z tytułem magistra. Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę w SAN na studiach podyplomowych lub seminariach doktoranckich w zakresie językoznawstwa

  Zdobywane uprawnienia

  Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej daje pełne uprawnienia do nauczania języka angielskiego (studia I stopnia: I i II etap kształcenia - szkoła podstawowa oraz edukacja przedszkolna; studia II stopnia: III i IV etap kształcenia - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Zajęcia w bloku ‘Praktyczna znajomość języka angielskiego’ doprowadzają studentów do poziomu odpowiadającego C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia) w skali ESOKJ, przygotowując do certyfikatów, odpowiednio Cambridge Advanced (CAE) i Cambridge Proficiency (CPE).

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2018/2019  do 30 września 2019 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: