ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu obsługi finansowej, a także controllingu i analityki finansowej sprawiają, że studia na kierunku Finanse i rachunkowość to doskonała propozycja kształcenia. Studenci, którzy zdecydują się na ten kierunek edukacji na Społecznej Akademii Nauk zyskują możliwość zdobywania wiedzy w praktyczny sposób oraz dają sobie szansę na obiecującą przyszłość zawodową.  

   

  Dlaczego warto?

  • Elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
  • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości
  • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej: konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego oraz znakomici ekonomiści
  • W związku z rozwojem globalnej gospodarki oraz rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę finansowo-księgową, księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców

  Co po studiach?

  Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w działach księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą w wybranej branży.

  Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość możesz zostać m.in.:

  • analitykiem finansowym/inwestycyjnym,
  • doradcą finansowym,
  • księgowym,
  • pracownikiem banku,
  • pośrednikiem finansowym,
  • maklerem giełdowym,
  • specjalistą ds. podatków

   

  Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu”.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (2)

wikt Ocena

Szukałam uczelni o nowoczesnym podejściu do kształcenia, w której nacisk kładziony jest pogłębianie umiejętności, które można wykorzystać w obecnych realiach, a nie na wykładach o przeszłości. Dlatego wybrałam Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Ta uczelnia patrzy w przyszłość

Gabi Ocena

Polecam


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: