ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Geodezja i kartografia to propozycja przeznaczona dla osób, które pragną poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych technicznych oraz ścisłych. Program został tak opracowany, by studenci zostali wyposażeniu w umiejętności pozwalające na przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych, przygotowanie planu rozwoju terenów rolnych oraz korzystanie z najnowszych metod kartograficznych. Decydując się na kierunek Geodezja i kartografia zyskujesz również możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii, która przyda się tym wszystkim, którzy planują w przyszłości prowadzić własną firmę

   

  Dlaczego warto?

  • Społeczna Akademia Nauk jest jedyną uczelnią w Łodzi oferującą studia inżynierskie w dziedzinie geodezji i kartografii w programie studiów przeważają zajęcia praktyczne i laboratoryjne (ponad 50% zajęć)

  • program kształcenia tworzono przy współpracy pracodawców, aby lepiej przystosować sylwetkę absolwenta do potrzeb i oczekiwań rynku pracy
   zajęcia prowadzą wykładowcy i praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym

  • współpracujemy z firmami i instytucjami, w których można odbyć regulaminowe praktyki zawodowe

  • baza dydaktyczna obejmująca szereg specjalistycznych pracowni (laboratorium fizyczne i geodezji fizycznej, laboratoria informatyczne wyposażone w oprogramowanie, z którego korzysta większość ośrodków geodezyjnych w kraju) oraz poligon terenowy z dwufunkcyjną osnową pomiarową do ćwiczeń praktycznych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, a także nowoczesny sprzęt pomiarowy wysokiej klasy

  Co po studiach?

  Po studiach absolwenci mogą pracować w terenie w zawodzie inżyniera geodety lub w szeroko rozumianych działach administracji geodezyjnej, a także w innych działach administracji państwowej, gdzie może być niezbędna wiedza i umiejętności z zakresu systemów informacji przestrzennej, takich jak statystyka, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami czy finanse publiczne. Istnieje również możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przetwarzaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej w sieci internetowej.

  Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Geodezja i kartografia mogą podjąć naukę na studiach II stopnia na kierunku Geoinformatyka w SAN.

  Zdobywane uprawnienia

  Studia przygotowują do zdobycia uprawnień zawodowych w zakresach zawodu inżyniera geodety. 

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja gospodarcza
  • Gospodarka nieruchomości

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja gospodarcza
  • Gospodarka nieruchomości

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021 do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: