• NOWE MEDIA Stopień: I REKRUTACJA

  Nowe Media dostępne na Społecznej Akademii Nauk do doskonała propozycja kształcenia dla wszystkich osób, które są kreatywne, otwarte na nowe doświadczenia i nie boją się wyzwań. Studenci zyskują szansę na zdobycie wiedzy teoretycznej z obszaru dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego oraz prasowego, jak również rozwijają kompetencje niezbędne do tworzenia w przyszłości nowych mediów. 

   

  Dlaczego warto?

  • Cechą wyróżniającą program oferowanych przez studiów jest położenie nacisku na nowomedialne zajęcia warsztatowe oraz zaangażowanie dziennikarzy aktywnych zawodowo i posiadających rozpoznawalną pozycję w świecie mass mediów, zarówno lokalnych, jak i krajowych
  • Uczelnia – poza umożliwieniem zdobywania wiedzy – daje studentom możliwość rozwoju zawodowego oraz umożliwia odbycie praktyk (we współpracy m.in. z TVP Łódź, Telewizją Toya, Gazetą Wyborczą, Radiem ESKA)
  • W trakcie studiów istnieje możliwość wzbogacenia swojej wiedzy, ale także doskonalenia umiejętności dziennikarskich w ramach Dziennikarskiego Koła Naukowego. Studenci mają także możliwość publikacji swoich artykułów w Gazecie Studenckiej „Motto” „Gazecie Wyborczej” Łódź, współpracy z uczelnianą redakcją oraz funkcjonowania w Studenckiej Telewizji Internetowej, Studencka.tv. Mogą także współorganizować cykliczne konferencje naukowe, warsztaty dziennikarskie i spotkania z ludźmi mediów lub znanymi PR-owcami. Społeczna Akademia Nauk kładzie nacisk na połączenie nauki z praktyką. Studenci rozwijają też swoje umiejętności w zakresie dziennikarstwa internetowego i nowomedialnego oraz komunikowania społecznego i PR
  • Od roku akademickiego 2014/2015 w ramach studiów dziennikarskich studenci mają możliwość odbycia staży i praktyk studenckich w instytucjach Unii Europejskiej

  Co po studiach?

  Poprzez odbycie dużej ilości zajęć warsztatowych, praktyk, krajowych i międzynarodowych staży, student zdobywa niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy w zawodzie dziennikarza w redakcjach nowych mediów. Studia przygotowują absolwentów do pracy w:

  • nowomedialnych redakcjach informacyjnych mediów masowych
  • agencjach prasowych
  • firmach świadczących usługi internetowe
  • domach mediowych
  • placówkach upowszechniania informacji i kultury
  • wszelkiego rodzaju instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami
  • jednostkach i placówkach prasowych Unii Europejskiej

   

  Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na: kierunku Zarządzanie w ramach odrębnej ścieżki kształcenia. Dedykowane specjalności to Dziennikarstwo i PR.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2019/2020  do 30 września 2019 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (1)

sebbson Ocena

fajny kierunek, brzmi obiecująco, chciałbym studiować nowe media w społecznej akademii nauk w łodzi - mam nadzieję, że w tym roku otworzą taki kierunek. moja kumpela studiuje u nich bezpieczeństwo narodowe i bardzo sobie chwali :)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: