ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Pedagogika specjalna dedykowane są osobom, które chciałyby w przyszłości poświęcić się pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przygotowany program studiów kładzie nacisk na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, która zapewni odpowiednie przygotowanie do realizowania zadań związanych z edukacją oraz rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

   

  Dlaczego warto?

  • Kierunek uwzględnia wszystkie wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do profilu praktycznego
  • Kierunek umożliwia zdobycie unikatowych, szerokich kompetencji
  • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, bogacąc swoje portfolio;
  • Kadra złożona z wybitnych specjalistów w dziedzinie pedagogiki specjalnej
  • Studenci uczestniczą w warsztatach umiejętności pedagoga, uczą się też w jaki sposób budować własną karierę.

  Co po studiach?

  Zgodnie z tendencją kształcenia włączającego oraz treścią rozporządzenia MEN z dn. 1 września 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1113) od 1.01.2016 r. istnieje obowiązek zatrudniania w szkołach ogólnodostępnych nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

  Absolwent I ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

   

  Absolwent II ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym: w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2019/2020  do 30 września 2019 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (1)

Kaja Ocena

Studia tutaj naprawdę dobrze przygotowują do zawodu. Prowadzący dają wiele cennych wskazówek w oparciu o swoje doświadczenie.


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: