ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Pedagogika specjalna dedykowane są osobom, które chciałyby w przyszłości poświęcić się pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przygotowany program studiów kładzie nacisk na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, która zapewni odpowiednie przygotowanie do realizowania zadań związanych z edukacją oraz rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

   

  Dlaczego warto?

  • Kierunek uwzględnia wszystkie wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do profilu praktycznego
  • Kierunek umożliwia zdobycie unikatowych, szerokich kompetencji
  • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, bogacąc swoje portfolio;
  • Kadra złożona z wybitnych specjalistów w dziedzinie pedagogiki specjalnej
  • Studenci uczestniczą w warsztatach umiejętności pedagoga, uczą się też w jaki sposób budować własną karierę.

  Co po studiach?

  Zgodnie z tendencją kształcenia włączającego oraz treścią rozporządzenia MEN z dn. 1 września 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1113) od 1.01.2016 r. istnieje obowiązek zatrudniania w szkołach ogólnodostępnych nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

  Absolwent I ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

   

  Absolwent II ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym: w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2018/2019  do 30 września 2018 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: