• PRACA SOCJALNA Stopień: I

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinie
  • Asystent rodziny
  • Interwencja kryzysowa
  • Asystent osoby zależnej
  • Mediator rodzinny

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinie
  • Asystent rodziny
  • Interwencja kryzysowa
  • Asystent osoby zależnej
  • Mediator rodzinny

Opinie (1)

Ada Ocena

Do pracy socjalnej trzeba mieć pewne predyspozycje i powołanie. Reszty nauczą Cię tutaj! ;)