• PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Praca socjalna na Społecznej Akademii Nauk przeznaczony jest dla osób, które chciałyby w przyszłości udzielać się społecznie i pomagać osobom, które potrzebują wsparcia. Program studiów skupia się na zdobyciu wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa oraz ekonomii. Dodatkowo studenci kierunku Praca socjalna rozwijają praktyczne umiejętności przygotowujące ich do pracy z rodzinami z środowisk, w których pojawiają się problemy o charakterze zdrowotnym oraz społecznym. 

   

  Dlaczego warto?

  • Możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz satysfakcjonującego startu zawodowego w Polsce i w krajach UE
  • Unikatowy program studiów wychodzi naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu wobec zachodzących zmian w polityce społecznej krajów UE, co daje możliwość zatrudnienia w wielu obszarach pomocy społecznej
  • Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi
  • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, posiadająca bogate doświadczenie praktyczne
  • Możliwość uzyskania kompetencji do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów wsparcia imigrantów w procesie asymilacji społecznej oraz rodzin wielokulturowych

  Co po studiach?

  Absolwent kierunku Praca socjalna jest przygotowany do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w:

  • Instytucjach pomocy społecznej (MOPS, GOPS, PCPR),
  • Placówkach pomocy społecznej (DPS, placówki wsparcia dziennego),
  • Powiatowych urzędach pracy,
  • Warsztatach terapii zajęciowej,
  • Ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • Organizacjach pomocowych,
  • Pogotowiach opiekuńczych,
  • Hospicjach,
  • Placówkach udzielających pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w kryzysie,
  • Placówkach i instytucjach działających na rzecz imigrantów i rodzin wielokulturowych,
  • Organach samorządu terytorialnego,
  • Placówkach ochrony zdrowia.

  Zdobywane uprawnienia

  Dyplom ukończenia studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego we wszystkich obszarach pomocy społecznej. Ponadto przygotowuje do egzaminów zewnętrznych, w celu uzyskania certyfikatu:

   

  • superwizora pracy socjalnej,
  • mediatora w sytuacjach wymagających interwencji pracownika socjalnego,
  • kuratora sądowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (1)

Ada Ocena

Do pracy socjalnej trzeba mieć pewne predyspozycje i powołanie. Reszty nauczą Cię tutaj! ;)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: