ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Zdrowie publiczne w Społecznej Akademii Nauk to połączenie wiedzy z zakresu nauk medycznych i społecznych. Prowadzone zajęcia w ramach tych studiów przygotowują przyszłych absolwentów do efektywnego identyfikowania uwarunkowań zdrowia człowieka oraz do podjęcia pracy w instytucjach prowadzących działania profilaktyczne oraz promocyjne.  

   

  Dlaczego warto?

  • Prowadzący to praktycy z doświadczeniem z zakresu zarządzania w sektorze medycznym i menadżerowie ochrony zdrowia.
  • Program studiów, w którym dominują zajęcia praktyczne i warsztaty, jest dopasowany do potrzeb rynku pracy
  • Szeroka współpraca z publicznymi i prywatnymi instytucjami ochrony zdrowia
  • Studenci odbywają praktyki, m.in. w takich instytucjach jak: Ministerstwo Zdrowia, placówki prowadzące działalność leczniczą, Zakłady Ubezpieczeń, NFZ, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego

  Co po studiach?

  Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w placówkach prowadzących działalność leczniczą oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia:

   

  • w szpitalach publicznych i niepublicznych,
  • w centrach medycznych,
  • w jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego,
  • w publicznych i niepublicznych jednostkach pomocy i rehabilitacji psychospołecznej,
  • w jednostkach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
  • w instytutach badawczych,
  • w aptekach.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: